VARFÖR MOTSÄTTER SIG SCIENTOLOGY PSYKIATRISKA ÖVERGREPP?

Scientologys invändning mot psykiatrin härrör inte från någon önskan att förneka de psykiskt sjuka behandling.Rättare uttryckt protesterar kyrkan mot misshandeln av de psykiskt sjuka, vilket är psykiatrins historiska kännetecken.Det är därför Scientology Kyrkan stöder Kommittén för mänskliga rättigheter, som arbetar för att avslöja och utrota den brutalisering av patienter som sker under beteckningen ”mentalvård”. Under årens lopp har den internationella Kommittén för mänskliga rättigheter undersökt och avslöjat tusentals fall av psykiatrisk vanvård, misshandel och brutalitet.

Inte heller anser scientologer att människor skall stigmatiseras med diagnoser och ”behandlas” med ”kurer” som inte har någon som helst grund i vetenskap och är ytterst brutala. Genom sin långa och tragiska historia har psykiatrin uppfunnit många ”botemedel” som så småningom visat sig vara ytterst destruktiva. Under 1700- och 1800-talet utsattes mentalt oroliga patienter bokstavligen för tortyrredskap. Därnäst var det isbad och insulinchock. Och sedan elektrokonvulsiv behandling som orsakade avbrutna tänder och skelettfrakturer såväl som förlust av minne och återgång till medvetslösa tillstånd.Därefter var det prefrontala lobotomier med en isklyvare genom ögonhålan. Idag är det droger.

Det är nu psykiatrisk praxis att socialt brännmärka ungdomar i stor utsträckning med diagnoser av psykiska sjukdomar. Den är en häpnadsväckande lönsam affär. Men medan psykiatriker håvar in miljarder, får samhället en ny generation med livslångt drogmissbruk och därmed ännu fler kunder till psykofarmaka.

Idag har försäljningen av antidepressiva medel dessutom nått mardrömslika proportioner, och det scenariot blir ännu mer oroande när man betänker de explosivt våldsamma episoder sådan droger utlöser. Dessutom finns det kategoriskt inga belägg för att sjukdomar, sådana som psykdroger påstås behandla, ens existerar – det vill säga, allt är en utstuderad och livsfarlig bluff.

Detta är inte en ”Scientologi-tro” eller ”åsikt”. Detta är ett faktum och det är anledningen till att scientologer är emot psykiatriska övergrepp.