ÄR SMÅ BARN TILLÅTNA I SJÖORGANISATIONEN?

Män och kvinnor i Sjöorganisationen (Sjöorgen) är tillåtna att gifta sig, men om de vill ha barn så gör de det utanför Sjöorganisationen.

Sjöorganisationen är en relativt ny religiös orden, som grundades 1967, och fram till 1976 var den baserad på havsgående fartyg utan små barn ombord. När Sjöorganisationen flyttade i land 1976 hade den inte någon erfarenhet av barn, men när medlemmar födde barn tillhandahöll man resurser för att ta hand om dem. Efter tio års erfarenhet med barn, hade det 1986 blivit uppenbart att de uppdrag och plikter som en medlem av Sjöorganisationen hade, inte passade ihop med att dessutom uppfostra barn. Exempelvis måste en Sjöorganisationsmedlem vara fri att resa med kort varsel och ibland under längre perioder, vilket inte lätt kan balanseras med föräldraskapet till små barn.

Följaktligen fastställdes år 1986 en policy där Sjöorganisationsmedlemmar som vill ha barn beviljas permission från orden tills barnen uppnått myndig ålder. I detta avseende är Sjöorganisationen inte annorlunda än andra religiösa ordnar.

Det här innebär inte att den enskilde personen på något sätt inte längre är en medlem i kyrkan. Personen skulle helt enkelt fortsätta som Scientologist, men inte som Sjöorgsmedlem, och med en yrkesbana de själva valt. När deras barn är vuxna eller i en ålder där de själva kan välja att gå med i Sjöorgen, är föräldrarna välkomna tillbaka i Sjöorgen.

För Sjöorganisationsmedlemmar som hade barn innan denna policy som religiös orden ändrades år 1986, byggdes skolor för att på rätt sätt utbilda och sörja för barnen. Ett exempel är att Church of Scientology International under flera år drev privata internatskolor för barn till Sjöorganisationsmedlemmar i Riverside och Los Angeles-området. Sjöorganisationen ordnade likaledes skolgång för barn till Sjöorganisationsmedlemmar i Florida och New York samt vid Sjöorganisationsinrättningar utanför Förenta staterna. Varje barn som deltog i dessa skolor skickades dit på särskild begäran av sina föräldrar.

Om en person med minderåriga barn vill gå med i Sjöorganisationen idag, måste barnen vara kvalificerade för Sjöorganisationen och vilja ansluta sig efter eget beslut. Lägsta ålder för Sjöorganisationsmedlemmar är generellt minimiåldern i ett land då en person enligt lag har rätt att arbeta. Scientology Kyrkan följer alla lagar om barnarbete och inga minderåriga Sjöorganisationsmedlemmar har rätt att utföra uppgifter eller arbeta fler timmar än lagen tillåter.

Minderåriga är tillåtna att frivilligt gå med i Sjöorganisationen, med samtycke av en förälder eller en förmyndare som godkänts av föräldrarna. Väl inne i Sjöorganisationen, om den minderåriges föräldrar inte samtidigt är medlemmar i Sjöorgen, måste den minderårige också ha en tilldelad vårdnadshavare som är godkänd av barnets föräldrar.

Skolgång ges på Sjöorganisationsinrättningar för minderåriga Sjöorganisationsmedlemmar som fortfarande måste slutföra kraven på skolgång. Dessa är minderåriga Sjöorganisationsmedlemmar som i övrigt är i en ålder där de tillåts arbeta, i allmänhet mellan 16 och 18 år gamla. Om lokal lagstiftning reglerar det antal timmar en minderårig får arbeta, är deras scheman anpassade i enlighet med detta. Varje lagskipningsområde är olika. Skolundervisning ges det lagstadgade antalet timmar.