HUR SAMORDNAS SEKULÄRA PROGRAM SOM BYGGER PÅ L. RON HUBBARDS TEKNOLOGI?

De samordnas av Association for Better Living and Education (ABLE) – en internationell ideell allmännyttig organisation som arbetar för samhällsförbättring.

ABLE bildades 1988 och är bemyndigat att auktorisera kvalificerade samhällsförbättringsgrupper att använda L. Ron Hubbards teknologier i sekulära välgörenhets- och utbildningsverksamheter. ABLE har också det stora ansvaret för att se till att denna teknologi blir känd och åtkomlig för alla som behöver den, samt att de organisationer som auktoriserats att använda teknologin och dess varumärken gör det på ett korrekt sätt.

ABLE International verkställer sina reformprogram både direkt och genom ett nätverk av kontinentala och nationella kontor belägna runtom i världen. ABLE och dess anslutna kontor övervakar noggrant verksamheten i de fyra samhällsförbättrande organisationer som använder L. Ron Hubbards teknologier – Narconon, ett drogrehabiliteringsprogram; Criminon, rehabiliteringsprogram för kriminella; Applied Scholastics, ett utbildningsprogram; samt ett program för att förbättra tolerans och moraliska värden, grundat på Vägen till lycka, en moralkodex baserad på sunt förnuft.

ABLE hjälper inte bara de personer som direkt får hjälp av eller arbetar med denna teknologi att uppnå resultat som de tidigare inte ens vågat hoppas på, utan förmedlar även dessa resultat till de olika sektorer i samhället som arbetar för att utplåna drogmissbruk, läs- och skrivsvårigheter, omoral och brottslighet.