KAN SCIENTOLOGY GÖRA NÅGONTING FÖR ATT FÖRBÄTTRA VÄRLDSSITUATIONEN?

Ja, och den gör det varje dag. Scientology Kyrkan, genom att göra den allmänt kompetente individen i samhället mer kompetent och mer förvissad om sin andlighet och sin förmåga, genom att hjälpa människor med sina religiösa program och samhällsförbättringsprogram, genom att motverka drogmissbruk, kriminalitet och analfabetism, samtidigt som den förespråkar moraliska värden och kämpar för mänskliga rättigheter – genom att göra allt detta och mer därtill förbättrar Scientology Kyrkan definitivt situationen i världen.