VARFÖR HAR SCIENTOLOGY KYRKAN KONFIDENTIELLA SKRIFTER?

Den absoluta merparten av Scientologys skrifter är tillgängliga för den breda allmänheten och kan läsas och studeras av vem som helst. En mycket liten del av skrifterna, som handlar om de mest avancerade nivåerna av andlig vägledning, är emellertid förbehållen de församlingsmedlemmar som har uppnått de föregående nivåerna av andlig medvetenhet.

Scientologer anser att man måste vara väl förberedd – andligt och etiskt – för att kunna erhålla detta material och att en alltför tidig inblick i det kan verka hindrande på andlig utveckling. Av denna anledning hålls informationen i dessa avancerade skrifter konfidentiell.

Kärnan i religionen Scientologys övertygelser är allmänt tillgänglig för vem som helst. Den finns i de arton grundläggande böckerna och deras tillhörande 280 föreläsningar av L. Ron Hubbard, som är tillgängliga i varje Scientology Kyrka och -mission över hela världen, och i allmänna bibliotek världen över. I dessa referenser skriver L. Ron Hubbard och talar om ursprunget till universum, frågorna om människans relation till det Högsta väsendet samt religionen Scientologys skapelseteori (Faktorerna).

Faktum är att religionen Scientology omfattar en bekräftelse på tidigare liv som sträcker sig tillbaka till urminnes tider. Scientologer och de som är intresserade av att ta reda på sådana frågor får lära sig om dessa centrala lärosatser redan från början av sina Scientologi-studier och uppmuntras definitivt att göra det.

Det är inte ovanligt att en religion har konfidentiella skrifter eller utövningar. Liknande religiösa bruk existerar till exempel inom judendomen och mormonkyrkan.