ANVÄNDER LÄKARE, SKOLOR, SOCIALARBETARE, AFFÄRSMÄN OCH ANDRA FACKUTBILDADE MÄNNISKOR L. RON HUBBARDS TEKNOLOGI?

Ja, det gör de. Medlemmar från alla dessa yrkesgrupper använder L. Ron Hubbards teknologi för att höja livskvaliteten både för egen del och för andra som de hjälper eller arbetar med. 

Skolor och universitet i många länder tillämpar L. Ron Hubbards studiemetoder för att förbättra läs- och skrivkunnighet och framgång med undervisning. Drogrehabiliteringsgrupper använder hans teknologi i drogrehabilitering för att framgångsrikt hjälpa människor bli kvitt droger. Läkare följer grundläggande Dianetik-principer för att patienter snabbare ska återhämta sig, och affärsmän tillämpar L. Ron Hubbards administrativa principer för att bygga sunda och framgångsrika företag. 

L. Ron Hubbards teknologier är tillämpliga på livets alla områden och ger undantagslöst resultat när de används på ett standardmässigt sätt. Därför kan man finna människor inom praktiskt taget varje område av samhället som använder någon del av L. Ron Hubbards teknologi.