INTEGRITETSPOLICY

(Senast ändrad 3 november 2019)

 1. OMFATTNING
  1. Denna integritetspolicy är tillämplig på behandlingen av dina personuppgifter vid besök på en av följande webbplatser: scientology.org, scientology.net, volunteerministers.org, youthforhumanrights.org, cchrint.org, cchr.org, drugfreeworld.org och på varje webbplats där denna integritetspolicy publiceras (”Webbplatser”), din kommunikation med oss via e-post, telefon, fax och våra sociala mediekanaler (såsom Facebook, Twitter och Instagram), köp av religiöst material, din begäran om mer information, din registrering för eller deltagande i ett evenemang, eller din donation. Denna integritetspolicy är också tillämpbar i alla andra sammanhang där du förser oss med dina personuppgifter. Om, när vi samlar in eller behandlar dina personuppgifter, det hänvisas till en annan integritetspolicy, har denna integritetspolicy företräde framför den här i händelse av någon konflikt.
  2. Om du vill ha mer information om hur vi behandlar personuppgifter via cookies, sociala plugins och andra typer av spårningsteknologi, hänvisar vi dig vänligen till vår Cookie-policy www.scientology.se/cookie-policy.html
  3. Om du vill ha mer information om de tre utskicksprocedurerna, råder vi dig vänligen att ägna särskild uppmärksamhet åt Artiklarna 5.6, 6.1.7 och 9.3 i denna integritetspolicy. Dessa tre utskicksprocedurer gäller för behandlingen av dina personuppgifter när du fyller i något formulär, online eller på papper, som följs av tre postutskick som beskrivs i denna integritetspolicy (”Tre utskicksformulär”).
  4. När det i denna integritetspolicy hänvisas till lagar eller förordningar, är det underförstått att eventuella ändringar av dessa lagar eller förordningar inkluderas.
  5. Vi förbehåller oss rätten att ändra och anpassa denna integritetspolicy på vårt eget initiativ. I sådana fall kommer dessa ändringar och anpassningar att meddelas dig via våra Webbplatser minst två veckor innan ändringarna och anpassningarna blir gällande. All ytterligare användning av våra Webbplatser kommer att omfattas av den ändrade integritetspolicyn.
 2. VILKA ÄR VI?
  1. Vi, Church of Scientology International (”CSI”, ”vi”, ”oss”, ”vår”), 6331 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90028, Förenta staterna har åtagit oss att alltid skydda integriteten och säkerheten av dina personuppgifter. CSI är ansvarig för den ecklesiastiska ledningen av Scientology Kyrkor och missioner. Du kan kontakta oss via e-post på dpo@scientology.net.
  2. Scientology Kyrkan i Europa (”CSEU” eller ”Continental Liaison Office”), Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, Danmark, är vår huvudsakliga europeiska etablering och leder Scientology Kyrkor och missioner i Europa.
 3. VEM ÄR SCIENTOLOGY KYRKAN?
  1. Scientology Kyrkan (”Kyrkan”) är formad till en ecklesiastisk struktur som förenar och anpassar en mängd olika religiösa aktiviteter. Det är ett system som omfattar alla entiteter som tillhör den ecklesiastiska strukturen av internationell ecklesiastisk ledning från Church of Scientology International genom flera kontinentala sambandskontor ansvariga för geografiska områden. Denna ledningsstruktur stödjer, samordnar och arbetar för att se till att de andliga filosofierna och teknologierna i Dianetics och Scientology finns tillgängliga för alla som önskar dem och att Scientology-tjänster och -utövning tillämpas exakt efter L. Ron Hubbards (”LRH”), grundaren av religionen Scientology, riktlinjer.
  2. Dessutom, och för att förverkliga Scientologys större humanitära mål, stödjer Kyrkan en serie samhällsförbättrande program inom områdena moral (Vägen till lycka), förebyggande av drogmissbruk (Narconon), rehabilitering (Criminon) och läs- och skrivkunnighet (Applied Scholastics), eller humanitära program inom områdena psykisk hälsa (Kommittén för Mänskliga Rättigheter), universella mänskliga rättigheter (Enade för mänskliga rättigheter) och katastrofinsatser (Frivilligpastorer). Samhällsförbättrande kampanjer samordnas av Association for Better Living and Education (ABLE).
  3. IAS (International Association of Scientologists) är Scientologys officiella medlemsorganisation. Dess syfte är att ena, främja, stödja och beskydda religionen Scientology och Scientologists över hela världen. Tack vare stödet från dess medlemmar, beviljar IAS anslag för att sponsra de humanitära och samhälleliga förbättringsprogram som stöds av Kyrkan.
  4. World Institute of Scientology Enterprises (WISE) är en internationell medlemsorganisation vars medlemmar använder L. Ron Hubbards managementteknologi och innefattar ansvar och etiska normer för WISE-medlemmar.
 4. VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?
  1. CSI är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du tillhandahåller till enheter som tillhör den ecklesiastiska strukturen av Kyrkan, såsom direkt till CSI via en av våra Webbplatser eller till lokala Kyrkor och missioner.
  2. De lokala Kyrkorna och missionerna, bland annat CSEU, fungerar som personuppgiftsbiträde för vår räkning.
  3. ABLE är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som tillhandahålls av dig i samband med samhälleliga förbättringsprogram som samordnas av ABLE. För ytterligare information, vänligen läs gällande integritetspolicy på www.able.org/online-privacy-policy.html
  4. International Association of Scientologists Administration (IASA) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som tillhandahålls av dig till IAS. För ytterligare information, vänligen läs IASA integritetspolicy på www.iasmembership.org/about/privacy-notice.html
  5. World Institute of Scientology Enterprises International (WISE International) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som tillhandahålls av dig till WISE. För ytterligare information, vänligen läs WISE integritetspolicy på www.wise.org/en_US/feature/legal/privacy.html
 5. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
  1. När du använder någon av våra Webbplatser eller våra sociala mediekanaler, kan vi behandla följande kategorier av personuppgifter:
   • Teknisk information, såsom information om din enhet, IP-adress, webbläsartyp, geografisk lokalisering och operativsystem;
   • Surfbeteende, såsom hur långt ditt besök är, vilka länkar du klickar, vilka sidor du besöker och hur ofta du besöker en sida.
  2. När du kommunicerar med oss genom att fylla i ett kontaktformulär på våra Webbplatser, eller via e-post, telefon, fax eller sociala mediekanaler, kan följande kategorier av personuppgifter behandlas:
   • Identitetsinformation som du förser oss med, som t.ex. ditt förnamn, efternamn, kön, födelsedatum, ålder, vilket företag du arbetar för, vad du föredrar och vilka dina intressen är;
   • Kontaktuppgifter som du förser oss med, såsom din e-postadress, postadress, land, telefonnummer och mobilnummer;
   • Kommunikationens innehåll, såsom din begäran eller fråga;
   • Teknisk information om kommunikationen, såsom med vem du kommunicerar hos oss, datum och tid för kommunikationen;
   • Allmänt tillgänglig information om dig, såsom information som är offentligt tillgänglig på din sociala medieprofil.
   • Eventuella andra personuppgifter du förser oss med.
  3. När du tar ett personlighetstest, såsom Oxford Capacity Analysis (OCA)-testet, kan följande kategorier av personuppgifter behandlas:
   • Identitetsinformation som du förser oss med, som t.ex. ditt förnamn, efternamn, kön, födelsedatum, ålder, vad du föredrar och vilka dina intressen är;
   • Kontaktuppgifter som du förser oss med, såsom din e-postadress, postadress, land, telefonnummer och mobilnummer;
   • Information om din personlighet som vi kan härleda från de svar du ger på frågorna som ställs under personlighetstestet.
  4. När du tar en e-kurs, kan följande kategorier av personuppgifter behandlas:
   • Identitetsinformation som du förser oss med, som t.ex. ditt förnamn, efternamn, kön, födelsedatum, ålder, vad du föredrar och vilka dina intressen är;
   • Kontaktuppgifter som du förser oss med, såsom din e-postadress, postadress, land, telefonnummer och mobilnummer;
   • Annan personuppgift du förser oss med, såsom dina svar på frågorna.
  5. När du beställer eller köper material, t.ex. en bok eller ett informationspaket, kan följande kategorier av personuppgifter behandlas:
   • Identitetsinformation som du förser oss med, som t.ex. ditt förnamn, efternamn, vilket företag du arbetar för, vad du föredrar och vilka dina intressen är;
   • Kontaktuppgifter som du förser oss med, såsom din e-postadress, postadress, land, telefonnummer och mobilnummer;
   • Beställningsdetaljer, såsom titeln på boken du köpte;
   • Betalningsinformation, såsom summan du betalade för ditt köp.
  6. När du begär mer information, uttrycker ditt intresse i Scientology, registrerar dig för eller deltar i ett evenemang, gör en donation eller om du fyller i något annat formulär som gäller för denna integritetspolicy, kan följande kategorier av personuppgifter behandlas (i den mån de fritt tillhandahålls av dig):
   • Identitetsinformation som du förser oss med, som t.ex. ditt förnamn och efternamn;
   • Kontaktuppgifter som du förser oss med, såsom din e-postadress, postadress, land, telefonnummer och mobilnummer;
   • Information som är nödvändig för att genomföra registreringen eller donationen, såsom kriterier som behövs för att bedöma om du uppfyller kriterierna för deltagande;
   • Information om ditt liv, såsom vilket område i livet som du är mest intresserad av eller vad du skulle vilja förbättra eller mest förändra i ditt liv;
   • Information om din relation med Kyrkan, såsom hur du fick reda på Kyrkan, vad du tyckte om tjänsten eller programmet i Kyrkan, eller vem du skulle vilja inbjuda till en tjänst i Kyrkan;
   • Betalningsinformation, såsom summan du betalade för din registrering (i fallet av en donation eller betald registrering);
   • Ditt foto, om du poserar för vår fotograf eller om du ger oss tillåtelse att göra det på något annat sätt.
   • Annan personuppgift du förser oss med (såsom din feedback efter eventet).
  7. Lägg märke till att de olika alternativen som beskrivs ovan kan tillämpas samtidigt. Till exempel, om du tar ett personlighetstest via en av våra Webbplatser, tillämpas både Artiklarna 5.1 och 5.3. Vi får de flesta av dina personuppgifter direkt från dig, men det kan hända att vi får ytterligare information om vad du föredrar och om ditt surfbeteende från partners såsom Google. Om du vill ha mer information om de personuppgifter som dessa parter behandlar om dig och gör tillgängliga för andra, hänvisar vi dig vänligen till deras respektive integritetspolicy.
 6. VARFÖR OCH PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
  1. I tabellen nedan förklarar vi i vilka syften vi behandlar dina personuppgifter och på vilken rättslig grund vi gör det. Behandlingen stödjas på följande rättsliga grunder:
   • Ditt samtycke, där du informeras om vad detta samtycke innebär innan du frivilligt ger ditt samtycke;
   • Ett avtal med dig, för att kunna fullgöra avtalet eller för att kunna vidta åtgärder innan ett avtal med dig ingås;
   • En rättslig förpliktelse som vi måste följa;
   • Vårt berättigade intresse, såsom kontinuerliga förbättringar av våra Webbplatser, våra sociala mediekanaler, material och tjänster för att garantera att du får bästa möjliga upplevelse, för att förvara dem säkert från missbruk och olaglig verksamhet, för att marknadsföra dem och göra dem tillgängliga för dig, vilket inbegriper våra program för att förbättra samhället och våra humanitära program.
 7.  

  SYFTE

  RÄTTSLIG GRUND

  1.      

  Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka dig marknadsförings­information om vårt material och våra tjänster, såsom kommunikationer, reklam, erbjudanden och informationsblad, via e-post eller andra elektroniska kommunikations­kanaler person-till-person, ifall du uttryckligen gav ditt samtycke till att ta emot sådan marknadsförings­information.

  Ditt samtycke

   

  2.      

  Inom ramen för att skicka dig marknadsförings­information, såsom kommunikationer, reklam, erbjudanden och informationsblad, via e-post eller andra elektroniska kommunikations­kanaler person-till-person, behandlar vi dina personuppgifter för att samla in information och analysera vår marknadsförings­information, såsom vilket av innehållet i den reklaminformation du har fått tillgång till, eller på vilka länkar i denna marknadsförings­information du har klickat (dvs. via spårningsteknologier såsom web beacons i våra e-postmeddelanden).

  Ditt samtycke

  3.     

  Vi behandlar dina personuppgifter för att skapa en unik profil av dig för att förbättra din upplevelse baserat på din lokalisering, din beställningshistorik, dina preferenser, dina intressen, innehållet i den marknadsförings­information som du fått tillgång till och, ifall du tog ett personlighetstest, informationen om din personlighet som vi kan härleda från de svar du ger på frågorna som ställs under personlighetstestet.

  Ditt samtycke

  4.     

  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna behandla din beställning och för att kunna leverera till dig det material eller den information du begär eller för att förse dig med de tjänster du begär.

  Ett avtal med dig

  5.     

  Vi behandlar dina personuppgifter för att förse dig, på ett personligt och effektivt sätt, med det material, de tjänster eller den information du begär via våra Webbplatser, e-post, telefon, fax eller sociala mediekanaler.

  Vårt berättigade intresse

  Ett avtal med dig

  6.     

  Vi behandlar dina personuppgifter:

         för att fullgöra rättsliga förpliktelser som vi måste fullgöra, eller

         för att fullgöra alla rimliga begäranden från behöriga brottsbekämpande myndigheter eller representanter, rättsliga myndigheter, statliga myndigheter eller organ, vilket inbegriper behöriga dataskyddsmyndigheter, eller

         för att överföra dina personuppgifter till polisen eller rättsliga myndigheter på vårt eget initiativ som bevis eller om vi har motiverade misstankar om en olaglig handling eller ett brott som begåtts av dig genom din användning av våra Webbplatser, våra sociala mediekanaler eller andra kommunikations­kanaler.

  En rättslig förpliktelse

  7.     

  Om du har fullbordat ett tre-utskicksformulär, behandlar vi dina personuppgifter för att skicka dig tre postutskick med information om vår Kyrkas tjänster och program enligt dina intresseområden. Du kommer dock inte att få dessa postutskick om du redan har fått dem under det gångna året, såvida du inte har fått utskicken under det gångna året för att du har fullbordat ett annat tre-utskicksformulär i en annan lokal Kyrka. Du kan invända mot att erhålla ytterligare av dessa utskick när som helst genom att kontakta dpo@scientology.net.

  Vårt berättigade intresse

  8.      

  Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka dig marknadsförings­information för material eller tjänster som liknar de du tidigare köpte eller fick från oss, såsom kommunikationer, reklam, erbjudanden och informationsblad, via e-post eller andra person-till-person elektroniska kommunikations­kanaler. Du kan avstå från att ta emot sådana utskick genom att klicka på opt-out-länken i e-postmeddelandet, eller du kan när som helst invända mot att få fler av dessa utskick genom att kontakta dpo@scientology.net.

  Vårt berättigade intresse

  9.      

  Vi behandlar dina personuppgifter i andra marknadsföringssyften, såsom på papper eller via sociala mediekanaler, dvs. för att förse dig med riktad marknadsförings­information, såsom kommunikationer, reklam, erbjudanden och informationsblad från CSI och noggrant utvalda partners. Dessutom skulle vi kunna publicera ditt foto på en av våra Webbplatser eller sociala mediekanaler. Om du inte ger din tillåtelse, vänligen posera inte för vår fotograf. Om du skulle vilja ha ett foto som redan har publicerats borttaget, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@scientology.net.

  Vårt berättigade intresse

  10.   

  Vi behandlar dina personuppgifter för att utföra statistiska analyser så att vi kan förbättra våra Webbplatser, vår marknadsförings­information, vårt material och våra tjänster eller för att utveckla nytt material och nya tjänster.

  Vårt berättigade intresse

  11.   

  Vi behandlar dina personuppgifter för att bevara våra berättigade intressen eller för att bevara de berättigade intressena hos en tredje part i fall din användning av våra Webbplatser, våra sociala mediekanaler eller andra kommunikations­kanaler kan betraktas vara:

         en kränkning av något av gällande användarvillkor av våra Webbplatser eller immaterialrätter eller någon annan av våra eller en tredje parts rättigheter, eller

         en fara eller ett hot mot säkerheten eller integriteten hos våra Webbplatser, våra sociala mediekanaler eller andra kommunikations­kanaler eller någon av våra utvalda partners eller en tredje parts IT-system på grund av virus, Trojan horses, spyware, malware eller någon annan form av skadlig kod, eller

         på något sätt hätskt, obscent, diskriminerande, rasistiskt, ärekränkande, illvilligt, sårande eller på något annat sätt opassande eller olagligt.

  Vårt berättigade intresse

   

 8. DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
  1. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje parter utanför Scientology Kyrkan utan att först ha fått ditt samtycke, eller annan rättslig grund, om inte det finns en lagstadgad skyldighet att göra det. Till exempel kan vi förlita oss på tjänsteleverantörer för att:
   • ställa våra Webbplatser till ditt förfogande (t.ex. ett webbhotell); eller
   • rikta vår marknadsförings­information (såsom ett marknadsföringsföretag); eller
   • behandla din beställning (såsom ett transportföretag för att leverera materialet till dig); eller
   • behandla din betalning (såsom ett företag som levererar betalningstjänst eller ett kreditupplysningsföretag).

   Dessa tredjeparter får endast behandla dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra skriftliga instruktioner. Vi garanterar också att alla dessa tredjeparter väljs ut med vederbörlig omsorg och att de har åtagit sig att respektera säkerheten och integriteten av dina personuppgifter.

  2. Dina personuppgifter kan komma att delas mellan nationella, regionala eller lokala anslutna organisationer inom Scientology Kyrkan, t.ex. lokala Kyrkor, missioner och samhälleliga och humanitära program (ABLE – om du behöver mer information om de personuppgifter som ABLE behandlar, hänvisas du vänligen till dess integritetspolicy: www.able.org/online-privacy-policy.html. Till exempel kan vi dela dina kontaktuppgifter med en Kyrka i ditt område om du har uttryckt ett intresse för att ansluta dig till en Scientology-organisation, så att de kan kontakta dig. Vi kommer däremot att se till att alla Scientology-organisationer tar vederbörlig omsorg för att all behandling av dina personuppgifter är i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy. Dina personuppgifter kommer dessutom att behandlas av CSEU, Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, Danmark, vår främsta europeiska organisation som leder Scientology Kyrkorna och missionerna i Europa. CSEU är vår centrala administration för den europeiska kontinenten.
  3. Om du blir medlem i International Association of Scientologists (IAS) eller World Institute of Scientology Enterprises (WISE), kan dessa anslutna organisationer dela dina personuppgifter med oss. Om du vill ha mer information om de personuppgifter som dessa parter behandlar om dig och gör tillgängliga för andra, hänvisas du vänligen till deras respektive integritetspolicy.
  4. Vi kan vara rättsligt skyldiga att dela dina personuppgifter med behöriga brottsbekämpande myndigheter eller representanter, rättsliga myndigheter, statliga myndigheter eller organ, vilket inbegriper behöriga dataskyddsmyndigheter.
  5. Vi skickar inte dina personuppgifter på ett identifierbart sätt till annan tredje part än de som nämns i Artiklarna 4.1, 4.2, 4.3 och 4.4 utan ditt uttryckliga samtycke. Det kan dock tänkas att vi skickar anonymiserade uppgifter till andra organisationer som kan använda dessa uppgifter för att förbättra material och tjänster, liksom för att anpassa marknadsföring, skyltning och försäljning av detta material och dessa tjänster.
 9. VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
  1. Vi behandlar dina personuppgifter både inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inklusive i USA. För att behandla dina personuppgifter för de syften som anges ovan, kan vi också överföra dina personuppgifter till tredjeparter, vilka behandlar för vår räkning utanför EES. Varje enhet utanför EES som behandlar dina personuppgifter är skyldig att säkerställa adekvata skyddsåtgärder avseende behandling av dina personuppgifter. För CSI är sådana skyddsåtgärder ett resultat av att vi är direkt förpliktade att följa EU-lagstiftning som avser skydd av personuppgifter. För tredjeparter kan sådana skyddsåtgärder vara konsekvensen av:
   • Att mottagarlandet har lagstiftning som kan anses motsvara det skydd som erbjuds inom EES; eller
   • Ett avtalsarrangemang mellan oss och den entiteten; eller
   • En godkänd certifieringsmekanism, såsom EU-US Privacy Shield-beslutet, som antogs av Europeiska kommissionen den 12 juli 2016.
  2. Vi kan överföra anonymiserade och/eller sammanställda uppgifter till organisationer utanför EES. Om sådan överföring äger rum, kommer vi att se till att det finns skyddsåtgärder för att garantera säkerheten och integriteten för dina uppgifter och alla rättigheter med avseende på dina personuppgifter som du kan åtnjuta i enlighet med gällande föreskriven lagstiftning.
 10. VILKA KVALITETSFÖRSÄKRINGAR FÖLJER VI?
  1. Vi gör vårt yttersta för att enbart behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå de syften som anges ovan.
  2. Dina personuppgifter behandlas endast så länge det behövs för att uppnå de syften som anges ovan eller till dess du återkallar ditt samtycke till att behandla dem. Om du återkallar ditt samtycke kan det innebära att du inte längre kan använda hela eller en del av våra Webbplatser. Vi kommer att avidentifiera dina personuppgifter när de inte längre behövs för de syften som anges ovan, såvida det inte föreligger:
   • Ett intresse att behålla dina personuppgifter identifierbara hos CSI, eller annan tredje part, som väger tyngre; eller
   • En rättslig förpliktelse eller ett domstolsavgörande eller ett administrativt beslut som hindrar oss från att avidentifiera dem.
  3. Om du fyller i ett tre-utskicksformulär, kommer dina personuppgifter på tre-utskicksformuläret att endast bevaras under ett år efter det tredje utskicket skickades såvida du inte meddelar oss att du invänder mot sådan behandling, förutom då det tillåts eller krävs genom en rättslig förpliktelse eller ett domstolsavgörande eller ett administrativt beslut. Om du under denna lagringsperiod fyller i ett annat tre-utskicksformulär, kommer de personuppgifter som du gett på det andra tre-utskicksformuläret du fyllt i bara att behållas så länge de personuppgifter du gav på det tre-utskicksformulär du först fyllde i behålls. Om du under denna lagringsperiod skriver in dig för någon av Kyrkans tjänster eller anmäler dig som frivillig i ett samhällsförbättrande och humanitärt program, kommer de personuppgifter som du angav i samband med ditt köp att bli en del av dina personuppgifter för en sådan tjänst eller ett sådant program i Kyrkan, och vi kan komma att använda dem på grund av din medverkan däri, i överensstämmelse med våra relaterade integritetspolicyer.
  4. Vi hoppas du förstår att en viktig aspekt av våra marknadsföringsansträngningar har att göra med att göra vårt marknadsföringsmaterial mer relevant för dig. Vi gör detta genom att anpassa din unika profil baserad på relevanta karaktärsdrag som beskrivs i Artikel 6 av denna integritetspolicy och sedan använda denna profil för att förse dig med kommunikationer, reklam, erbjudanden, informationsblad och annan marknadsförings­information om material och tjänster som skulle kunna intressera dig.
  5. Vi kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla dina personuppgifter skyddade från obehörig åtkomst eller stöld samt från oavsiktliga förluster, manipulering och förstörelse. Åtkomst av våra anställda eller tredje parts personal kommer endast att förekomma på en behöver-veta-basis och vara föremål för strikta sekretessförpliktelser. Vi hoppas dock att du förstår att trygghet och säkerhet i bästa fall är ansträngningar och förpliktelser som aldrig kan garanteras.
  6. Om du är registrerad till att erhålla marknadsförings­information, såsom kommunikationer, reklam, erbjudanden och informationsblad via e-post eller andra person-till-person-kanaler för elektronisk kommunikation, kan du ändra dina inställningar angående att erhålla sådan marknadsförings­information genom att klicka på den opt-out-länk som tillhandahålles i sådan marknadsförings­information.
  7. Om du är registrerad till att erhålla marknadsförings­information i pappersform, såsom tidskrifter, kommunikationer, reklam, erbjudanden och informationsblad, kan du invända mot att erhålla ytterligare marknadsförings­information i pappersform genom att skicka in en begäran till vårt dataskyddsombud i enlighet med Artikel 11 av denna integritetspolicy.
 11. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?
  1. Du kan när som helst begära information om dina personuppgifter, rättelse, radering eller begränsningar av behandling av personuppgifter och du kan invända mot ytterligare behandling genom att kontakta dataskyddsombudet via dpo@scientology.net eller kontaktuppgifterna nedan.
  2. Närmare bestämt, har du rätt att begära att få tillgång till alla personuppgifter som behandlas av oss som hänför sig till dig, vilket innebär att du har rätt att be oss om en kopia av dina personuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att debitera en rimlig administrativ avgift för flera på varandra följande önskemål om tillgång som tydligt har skickats in för att orsaka oss besvär eller skada. Varje begäran måste specificera vilka uppgiftskategorier du önskar få tillgång till och för vilka behandlingsaktiviteter.
  3. Du har rätten till rättelse, dvs. att be om att alla personuppgifter som har med dig att göra och är felaktiga, rättas utan kostnad. Om du skickar in en begäran om rättelse, måste din begäran åtföljas av bevis på den bristfälliga beskaffenheten hos de uppgifter för vilka rättelse begärs.
  4. Du har rätten att återkalla ditt tidigare givna samtycke till behandling av dina personuppgifter.
  5. Du har rätten att begära radering, dvs. att personuppgifter som har med dig att göra tas bort, ifall dessa uppgifter inte längre behövs mot bakgrund av de syften som anges ovan eller om du återkallar ditt samtycke för behandling. Tänk dock på att en begäran om radering kommer att utvärderas av oss mot:
   • Våra och en tredje parts intressen som kan väga tyngre än dina intressen; eller
   • Rättsliga skyldigheter, domstolsavgöranden eller administrativa beslut som kan stå i strid med sådan radering.
  6. Du har rätten till begränsning istället för radering, dvs. att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om:
   • Vi verifierar riktigheten av dina personuppgifter; eller
   • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av dina personuppgifter; eller
   • Du begär dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk, om vi inte längre behöver dina personuppgifter i de syften som anges ovan; eller
   • Vi verifierar huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen om du utövar din rätt att invända (se nedan).
  7. Du har rätten att invända mot behandling av personuppgifter i direkta marknadsföringssyften och, dessutom, om:
   • Det finns berättigade skäl i samband med din specifika situation som motiverar en sådan invändning; och
   • Behandlingen är baserad på vårt berättigade intresse och våra berättigade intressen inte väger tyngre än dina intressen.
  8. Du har rätt till dataportabilitet, dvs. att från oss erhålla i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, alla personuppgifter som du har gett oss, ifall behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller ett avtal med dig och behandlingen sker automatiserat.
  9. Om du önskar lämna in en begäran om att utöva en eller flera av de rättigheter som angetts ovan, kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@scientology.net. En begäran via e-post att utöva en rättighet kommer inte att tolkas som samtycke till behandling av dina personuppgifter utöver vad som krävs för att hantera din begäran. En sådan begäran skall uppfylla följande krav:
   • Klart och tydligt ange vilken rättighet du vill utöva; och
   • Klart och tydligt ange anledningarna till att du utövar din rättighet, om detta krävs; och
   • Din begäran skall dateras och undertecknas; och
   • Din begäran skall åtföljas av en digital scanning av ditt giltiga id-kort som bevisar din identitet. Om du använder kontaktformuläret är det möjligt att vi ber dig om en undertecknad bekräftelse och bevis på din identitet.

   Vi kommer omedelbart att informera dig när vi har mottagit din begäran. Om din begäran uppfyller villkoren ovan och visar sig vara giltig, kommer vi att tillmötesgå din begäran så snart det rimligen är möjligt och senast trettio (30) dagar efter det att vi har mottagit din begäran. Om du har några klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter av oss, kan du alltid kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@scientology.net. Om du förblir missnöjd med vårt svar, kan du lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten (se listan på nationella myndigheter på edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

 12. DATASKYDDSOMBUD
  1. Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud (Data Protection Officer) vid Scientology Continental Liaison Office for Europe (DPO), Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, Danmark, eller skicka ett e-postmeddelande till dpo@scientology.net.