GLOBAL UTBILDNING

FÖRA FRAM DE UNIVERSELLA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

I en värld där människor ständigt möts av en störtflod av oroande rapporter i media om brott mot mänskliga rättigheter – allt från dödliga giftgasattacker till människohandel, fattigdom och hungersnöd orsakade av människan – förstår få sina rättigheter och ännu färre vet hur de kan utöva dem.

I sin mångåriga tradition av att kämpa för frihetens sak för alla, har Scientology Kyrkan och dess medlemmar strävat efter lösningar genom sponsring av ett av världens vidaste initiativ för information och utbildning om mänskliga rättigheter till allmänheten, Enade för mänskliga rättigheter, och dess komponenter för ungdomar, Ungdomar för mänskliga rättigheter.

Målen för dessa ideella, icke-religiösa organisationer är två: Lär ungdomarna deras omistliga rättigheter och därmed väsentligt öka medvetenheten hos en enda generation; och inlämna petitioner till regeringar om att genomföra och upprätthålla bestämmelserna i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948, världens mest framstående dokument om mänskliga rättigheter, och begär utbildning om mänskliga rättigheter i skolan.

Ungdomar för mänskliga rättigheter och Enade för mänskliga rättigheter stöder otaliga aktiviteter och tillhandahåller utbildningsresurser på 17 språk som kan främja detta initiativ på alla nivåer i samhället. Dessa program är i stor utsträckning anammade och används av skolor och kyrkor, medborgargrupper och samhällsgrupper, människorättsorganisationer, polisen, försvaret och statliga organisationer över hela världen.