OM PROGRAMMET

UNITED FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
INFORMATIONSMATERIAL AV MULTIMEDIATYP

Med stöd från Scientology Kyrkan når multimediamaterial som fokuserar på att informera allmänheten och öka deras medvetenhet om mänskliga rättigheter mer än 100 miljoner människor världen över varje år.

MER ÄN
100
MILJONER
MÄNNISKOR
nås varje år
— av —
kampanjen
— för —
MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER

I programmet satte man särskilt fokus på FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (UDHR) sedan undersökningar hade visat att mindre än 10 procent av de tillfrågade kände till att denna förklaring fanns, och ännu färre kunde säga mer än en eller två av de 30 grundläggande rättigheterna som anges i dokumentet.

En stor mängd informationsmaterial av multimediatyp skapades för att råda bot på denna situation. Vad är mänskliga rättigheter?– ett häfte som skapades år 2001 av Ungdomar för mänskliga rättigheter – innehåller en rikt illustrerad version för ungdomar av Förklaringen och gör mänskliga rättigheter begripliga för ungdomar. Hela 300 000 exemplar av häftet distribueras varje år på 17 språk genom 310 YHRI-avdelningar i 70 länder.

Enade för mänskliga rättigheter distribuerar en version av häftet anpassat för vuxna, som innehåller den fullständiga texten i den Allmänna förklaringen och dess historiska bakgrund.

För att göra de 30 mänskliga rättigheterna i Förklaringen allmänt tillgängliga, sponsrade kyrkan även produktionen av 30 informationsannonser. Dessa infoannonser visas på tv för tiotals miljoner tittare runt om i världen på 17 språk.

Ett annat informationsverktyg, filmen Berättelsen om mänskliga rättigheter, skapades för att i bild berätta historien om mänskliga rättigheter, från forna tider och fram till idag. Filmen förmedlar vikten av mänskliga rättigheter till människor i alla åldrar. Filmen visar på de omfattande kränkningar som sker i dag, och uppmanar tittaren att ta del i att implementera artiklarna i Förklaringen.

Informations- och handlingspaket om mänskliga rättigheter är en annan beståndsdel i de tillgängliga informationsresurserna. Med stöd från Scientology Kyrkan har Ungdomar för mänskliga rättigheter och Enade för mänskliga rättigheter gett över 150 000 paket till människorättsgrupper, lärare och myndigheter.

Dessa prisbelönta läromedel har katalyserat en folklig rörelse av människorättsförespråkare, vilkas inflytande nu märks i nästan alla delar av världen. En lagstiftare uttryckte vad tusentals regeringstjänstemän och lärare ansåg när han beskrev materialet som ”det effektivaste verktyg för att främja mänskliga rättigheter som jag sett”.