VAD SCIENTOLOGER SÄGER OM SCIENTOLOGY

Scientologer kommer från alla samhällsgrupper. De intresserar sig för sociala problem och stöder många sociala förbättringsprogram som ger effektiv rehabilitering till drogmissbrukare, förbättrar utbildningsnivån och bidrar till att minska brottslighet och moraliskt förfall.

Titta på video "Vad scientologer säger om Scientology".