ÅTERSTÄLLA VÄRDIGHETEN

KOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR), en ideell Välgörenhetsväktar­organisation som inrättades av Scientology Kyrkan 1969, är tillägnad att utrota psykiatriska övergrepp och säkerställa patienters skydd. KMR har stött antagandet av mer än 160 lagar som skyddar individer från övergrepp eller tvångspsykiatriska metoder, som kräver samtycke för psykiatrisk behandling, som stoppat påtvingad medicinering och elchockbehandling av barn och äldre, och förordnat stränga straff för psykiatrikers sexuella övergrepp på patienter.

Med huvudkontor i Los Angeles, Kalifornien, vägleder KMR International ett globalt nätverk av cirka 200 avdelningar i över 34 nationer som förespråkar mänskliga rättigheter. KMR-ombud inkluderar läkare, psykiatriker, psykologer, jurister, lagstiftare, regeringstjänstemän, lärare och företrädare för civila rättigheter. KMR International inhyser också ett museum som presenterar den historia som formade århundraden av psykiatrisk brutalitet.

KMR distribuerar dokumentärfilmer som avslöjar de olika kanalerna för psykiatriska övergrepp: de destruktiva konsekvenserna av att avskärma och etikettera individer och skriva ut psykofarmaka; den vinstdrivande alliansen mellan psykiatrin och läkemedelsindustrin; bristen på vetenskapen bakom psykiatrins diagnoser som baseras på deras ”faktureringsbibel”; och spridningen av medicinering av militärer i aktiv tjänst och veteraner, vilket driver upp dödsfall som sker utanför strid på grund av plötsligt hjärtstopp och självmord.