KMR
VÄRLDEN ÖVER

I och med öppnandet av museet Psykiatri: Dödens industri vid KMRs internationella huvudkontor, har den globala kampanjen för att ställa psykiatrin till svars för dess gärningar och rensa upp hela området mental hälsa fått helt nya dimensioner. Utställningens dokumentärfilmer är väsentliga i sina budskap och finns även lätt tillgängliga på dvd, och syftet med dessa är att öka folks medvetenhet om psykiatrins kränkande verksamhet och därmed inspirera individer till att göra något.

KMRs vandringsutställningar presenterar den bistra verkligheten om de psykiatriska övergrepp på tiotusentals människor varje år. Detta leder till fler bidrag till kampanjernas framgång genom att besökarna blir KMR-medlemmar.

KMR och dess världsomspännande kår av aktivister har varit ansvariga för att lagar antagits som förbjuder tvångsintagning, bruket av brutal chockbehandling och utbredd påtvingad neddrogning. Dessutom har tusentals psykiatriker satts i fängelse och psykiatriska anläggningar har stängts – vilket har räddat livet på miljoner människor.