UTBILDNINGSINITIATIV
UNDERVISAR OM PSYKIATRISKA ÖVERGREPP

Citizens Commission on Human Rights International har sitt huvudkontor i Los Angeles och där finns ett museum som presenterar historien om psykiatrisk brutalitet från dess tidiga tortyrmetoder till dagens tvång och sinnesförändrande droger. Museibesökarna inkluderar studerande och yrkesverksamma inom omvårdnad, farmaci, medicin och straffrätt, samt förespråkare för mänskliga och medborgerliga rättigheter. Dussintals colleges inkluderar KMR:s museum i sina officiella läroplaner för studerandepoäng.


”Ära dem som äras bör. På KMR:s 40-årsdag tackar vi dem för deras makalösa kamp under mänsklighetens historia mot psykiatriska övergrepp och för deras skydd av barn mot kränkande utövningar och behandlingar, och uppmuntrar KMR:s humanitära arbete.” – Representanthuset, Mexico

”Som ett erkännande av ert outtröttliga, modiga arbete som syftar till att förbättra vårt samhälle genom era ansträngningar på områden där de mänskliga rättigheterna kränks, framför jag mina varmaste lyckönskningar för fortsatt framgång och uppfyllelse.” – State Assembly-medlem, Kalifornien

”De flesta känner på sig att något inte är som det ska och utställningen ger dem fakta som visar att det finns fog för den känslan.” – Utbildningsdekan, Charter College, USA

”KMR har varit avgörande i fråga om att säkerställa skydd av rättigheterna för föräldrar och barn i området mental hälsa.”

”KMR har varit avgörande i fråga om att säkerställa skydd av rättigheterna för föräldrar och barn i området psykisk hälsa – framför allt när det gäller att garantera informerat samtycke som det säkraste skyddet mot en tendens till förhastad diagnostik och olämplig behandling.” – Medlem av den amerikanska kongressen, Oklahoma

”KMR skyddar faktiskt individer, talar för dem som har skadats, hjälper dem, gör deras berättelse känd.” – Klinisk psykolog, Danmark

”KMR:s presentationer var så slagkraftiga att mina 19-, 20-, 21-åriga studerande ville prata om sina upplevelser. Man skulle tro att det här var något som är personligt och privat. Men istället flög händerna upp.” – Professor för utbildning, Universitetet i Florida

MER ÄN
700-
TUSEN
BESÖKARE
KMR:s
VANDRINGS-
UTSTÄLLNINGAR

”Grattis till KMR för dess enastående bidrag under hela 40 år i kampen för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna inom området mental hälsa.” – Mexiko, Representanthuset, kommissionen för skydd av utsatta grupper och jämlikhet

”Tack gode god för KMR. Ingen annan sammanställer materialet så att människor äntligen vaknar och säger: ’Jag behöver hjälp. Vem ska jag vända mig till?’” – Medgrundare, Health Food Company, USA

”Museet förändrar faktiskt ditt liv. Man vet inte vad som väntar en när man tittar på något sådant här. Man kan inte gå in här och inte bli djupt berörd.” – Musikproducent, Sydafrika

Som en del av sin globala kampanj för att öka medvetenheten om psykiatrisk brutalitet och psykiatriska övergrepp sponsrar Kommittén för mänskliga rättigheter 12 slagkraftiga multimedia-vandringsutställningar.

Utställningar, baserade på det permanenta museet på KMR:s internationella huvudkontor i Los Angeles, presenterar psykiatrins förflutna och nutida övergrepp; avslöjar den psykiatriska branschens maskopi med läkemedelsföretag; och illustrerar den psykiatriska läkemedels­pipeline som har gjort miljontals beroende av psykofarmaka över hela världen.

I utställningen finns 22 multimediapaneler som presenterar dokumentärfilmer på 17 språk. Vandringsmuseerna sätts upp i eller runt lagstiftningscentra och andra framträdande landmärken i städer över hela USA och Nord-och Sydamerika, Europa, Asien, Australien och Nya Zeeland. Utställningarna är anpassade till deras platser, med fokus på specifika psykiatriska övergrepp i det lokala området, och har besökts av tusentals regeringstjänstemän, sjukvårdspersonal och personer ur allmänheten.

”Vi vill berömma Kommittén för mänskliga rättigheter för att bringa utställningen ’Förstörda liv: Avslöjar psykiatrin’ till vårt institut. Utställningen var effektiv i att upplysa både erfaren personal och nästa generation av personal.” – Verkställande direktör, Internationella institutet för rättvisa, Ryssland

”KMR är en grupp väldigt passionerade, engagerade människor som gör detta. Och det krävs faktiskt speciella människor för att göra den sortens arbete, för ibland är det rätt hårresande.” – Parlamentsledamot, Sydafrika

”KMR är ett lysande exempel på vad människor kan åstadkomma i ett fritt samhälle. Genom enat handlande, effektiv information och effektivt förespråkande, har KMR hjälpt till att få till stånd avgörande hälsovårdsreformer som gör vårt samhälle och vårt land till en bättre plats.” – Medlem av amerikanska kongressen, Indiana

ÖPPENHETSLAG I

FRANKRIKE

Användning av psykofarmaka i Frankrike är bland de högsta i Europa, och problemet förvärras av allvarliga intressekonflikter mellan tillsynsmyndigheter för läkemedel och läkemedelsföretag. Det är i detta klimat som Frankrikes Kommittén för mänskliga rättigheter arbetat aktivt för att åstadkomma förändring. Resultatet: en lag för att få insyn i läkemedelsregleringsprocessen, som kräver att alla som ger råd till hälsoministeriet förklarar eventuella intressekonflikter.

Även om endast läkare kunde rapportera biverkningar tidigare, låter denna lag också varje individ rapportera biverkningar av läkemedel till hälsoministeriet.

”Kommittén för mänskliga rättigheter har avslöjat ett upprörande antal psykiatriskt ofrivilligt intagna i varje region i Frankrike och har rapporterat dessa till mig. De har gjort mig medveten om behovet av reformer i det här landet.” – Parlamentsledamot, Frankrike

SJÄLVMORD SJUNKER I

JAPAN

När konsumtionen av psykofarmaka ökade i Japan, gjorde även självmord det.

Den kalla, hårda statistiken – är mer än 30 000 per år. KMR inledde en medvetenhetskampanj för att ge uttryck för detta alarmerande samband. Samtidigt lämnade de in klagomål till hälsoministeriet, som alla bidragit till Japans första publicerade varningar om farorna med drogerna, vilket ledde till en nedgång i försäljningen av antidepressiva medel. Under 2012 sjönk, inte överraskande, antalet självmord under 30 000 för första gången på 15 år, och antalet sjönk igen under 2013.

Förändringar i Japan inkluderar också att rapportlinjer för biverkningar öppnades för alla; ett lagförslag som skyddar barn och äldre från psykiatriska övergrepp; och obligatorisk rapportering av alla psykiatriska brott.

”KMR har varit en stadig kraft när det gäller att i stor skala avslöja drogandet av barn i Japan. De är en stark röst för att skydda barn i det här landet.” – Parlamentsledamot, Japan