INLEDNING

STÖDJER EFFEKTIV DROGUTBILDNING
OCH FÖREBYGGANDE SATSNINGAR

Med tanke på drogernas förödande inverkan på samhället, skrev författaren, humanitären och Scientologys grundare L. Ron Hubbard: ”Vår planet har kört in i en barriär som förhindrar alla vittgående sociala framsteg – droger och andra biokemiska ämnen. Dessa kan försätta människor i ett tillstånd som inte bara förhindrar och förstör kroppslig hälsa, utan som kan förhindra all stabil förbättring av mentalt eller andligt välbefinnande.” Detta uttalande leder till hans vidare bedömning av den roll drogmissbruk spelar i den sönderfallande samhällsstrukturen: ”Forskning har visat att den absolut mest destruktiva faktor som finns i vår nuvarande kultur är droger.”

Vidare gav L. Ron Hubbards forskning inom detta område världen unika lösningar rörande drogrehabilitering. Detta i sin tur entusiasmerade Scientology Kyrkan och scientologer att starta Sanningen om droger, ett sekulärt program med vilket de har arbetat i mer än två decennier för att göra det möjligt för miljontals människor att få sanningen om droger.

Kyrkan och dess medlemmar strävar efter att utplåna drogmissbruk genom information och uppmanar alla som delar målet om en drogfri värld att delta.