INLEDNING

STÖD TILL GLOBALA PROGRAM FÖR ATT ÅTERSTÄLLA
HEDER OCH SJÄLVRESPEKT

Chockande två tredjedelar av världens regeringar är fulla av allvarlig korruption. Nästan en fjärdedel av dagens nya ledare är övertygade om att de måste bete sig oetiskt för att komma framåt.

För att vända denna nedgång och återställa grundläggande moral och värderingar, skrev L. Ron Hubbard Vägen till lycka: En guide till ett bättre liv baserat på sunt förnuft. Helt icke-religiös, kan de 21 levnadsreglerna användas av alla oavsett ras, kultur eller tro för att främja vänlighet, ärlighet och grundläggande färdigheter i att leva.

Vägen till lycka, nu publicerad på 112 språk, har fört lugn till samhällen som slitits sönder av våld, fred till områden som härjas av inbördes stridigheter, och självrespekt till miljontals människor – i skolor, fängelser, kyrkor, ungdoms- och kulturcentra.

För att lyfta varje sektor i samhället, grundades den ideella, sekulära Vägen till lycka-stiftelsens internationella huvudkontor i Glendale, Kalifornien, som samordningscentrum för världsomfattande verksamheter. Genom stöd från Scientology Kyrkorna och scientologer, utnyttjas nu Vägen till lycka och dess utbildningsmaterial och program i världens alla hörn, och bidrar till att ingjuta en högre nivå av ärlighet, tillit och självrespekt i alla kulturer.