RESULTAT FRÅN IMPLEMENTERING AV
PROGRAMMET

Effektiviteten hos Vägen till lycka och den inverkan som dessa aktiviteter har åstadkommit är anledningen till att programmet vunnit respekt och stöd från lärare, hälsoinstruktörer, polis, lokala ledare, befattningshavare, elever och föräldrar runt om i världen.

Trehundra brottsbekämpande institutioner, myndighetsorgan och organisationer har ett nära samarbete med Vägen till lycka-stiftelsen och använder häftet, lektionsplanerna och materialet.

Vägen till lyckas utbildarpaket har skickats till över 8 000 pedagoger, human resource-personer och personer inom kriminalvård för bruk i skolor, på universitet och i fängelser och företag världen över. Över 12 000 skolor har använt Vägen till lycka-materialet.

Fängelseprogram där Vägen till lycka används har lett till att man hittills har levererat ett utbildningsprogram vid 1 500 kriminalvårdsanstalter för minst 150 000 intagna i 38 länder.

Vägen till lycka-programmet har genom Scientology Kyrkans stöd blivit en global folklig rörelse som skapar förtroende, förnuft och lugn till en turbulent värld.

Det internationella nätverket av frivilliga och anhängare av Vägen till lycka omfattar nu över 186 länder. Representanter för grupper som arbetar med att förbättra moraliska normer fortsätter att anamma detta häfte för eget bruk.

MYNDIGHETER

Vägen till lycka försöker inte ändra på en persons religiösa uppfattningar eller sociala status. På sätt och vis omfattar den allt. Oavsett om personen är muslim, hindu eller inte alls är religiös, kan den vara ett mycket effektivt budskap som är relevant för ens egna speciella omständigheter.” – Tidigare premiärminister, Guyana, Sydamerika

Vägen till lycka är ett perfekt verktyg för att rehabilitera dessa ungdomar. Det som skiljer denna organisation från andra icke-statliga organisationer är er filosofi och hur ni använder den för att undervisa och rehabilitera människor. Ni går verkligen in för att förena er teori med praktik. Jag är tacksam för det arbete som ni gjort och ser fram emot ett fortsatt partnerskap för att utvidga detta program. – Ministern för ungdom och social utveckling, distriktet Lagos, Nigeria

Det är verkligen en guide till att leva ett lyckligt och produktivt liv. De dagliga utmaningar som vi möter verkar ofta oöverstigliga. Men ärlighet och vänlighet är smittsamt. Om vi sprider dessa karaktärsdrag till andra kommer vi att få en bättre värld. – Understatssekreterare för armén, Washington D.C.

Då Concerned Businessmen’s Association of America [med Vägen till lycka-programmet] uppmuntrar ungdomar att föregå med gott exempel, stödjer elevers insatser för att få bort droger från skolorna och hjälper till att främja ärlighet, förtroende och kompetens, förtjänar de lovord och ska gratuleras. Ert program är inspirerande. Er beslutsamhet är enastående. Ert budskap är fenomenalt. Jag vill framföra mina uppriktiga gratulationer till de företagare som är involverade i detta anmärkningsvärda program. Era ansträngningar kommer att bana en väg som andra definitivt måste följa.” —Tidigare guvernör, Kalifornien

Jag lovordar er för er insats att visa världens många kulturer hur man lever i harmoni. Jag ser fram emot den dag då vi alla följer de principer som förespråkas i er bok. – Senator, USA

BROTTSBEKÄMPNING

Jag skriver detta brev med anledning av en av de bästa publikationer jag råkat på på mycket länge – Vägen till lycka. Som polis ser jag och mina kolleger många sorgliga situationer. Det finns så många som inte verkar kunna ta fram det goda inom sig. Vägen till lycka-häftet uppmuntrar folk att söka efter godheten inom sig själva och sprida denna godhet till andra. Ert häfte Vägen till lycka är den mest behövliga skrift som någonsin skrivits. Den kunde inte ha kommit lägligare. I och med att jag arbetar med dessa saker har ert häfte gett mig nyttiga insikter. – Polis i Hartford, Connecticut

Jag vill tacka så hjärtligt för seminarierna som gavs till de 180 poliserna och som tog upp de 21 levnadsreglerna om etik och moral från Vägen till lycka. Dessa seminarier har gett oss en bra lektion, och en förståelse av hur viktigt det är att vara polis, för det innebär att vara ett föredöme i grannskapet och samhället. – Polisintendent, polisen i Bogotá, Colombia

Projektet, som är baserat på boken Vägen till lycka, har på ett positivt sätt påverkat flera områden i mitt distrikt. I dessa viktiga områden har jag sett projektet bidra till att få ner brottsligheten, samtidigt som det har förbättrat relationerna mellan människorna i samhället. I ett visst område minskade brottsligheten med över 30 % under en sexmånadersperiod. – Kapten inom polisen, Los Angeles, Kalifornien

Jag skulle bli utan jobb – och jag skulle inte beklaga mig – om vi använde Vägen till lycka-programmet överallt. Om folk respekterade varandra skulle de inte hålla på med väskryckning. Det skulle inte förekomma överfall och inget våld i hemmen. Det skulle inte stjälas. Det skulle inte förekomma några brott, faktiskt, om alla följde levnadsreglerna i Vägen till lycka. – Chef vid lokalkommandot, New South Wales, Australien

LEDARE I SAMHÄLLET

Jag tycker att Vägen till lycka-häftet är synnerligen användbart för att skapa strukturer för familjer där det saknas eller inte fungerar. Eftersom positiva värderingar är själva grunden för en stark familj, kan detta häfte vara till hjälp eftersom det fokuserar på förtroende, kärlek, ärlighet, ’den gyllene regeln’ och att förbättra istället för att förstöra livet. – Familjerådgivare, Kalifornien

Ert häfte erbjuder många vettiga förslag till att leva ett sunt och drogfritt liv. Vi är lyckligt lottade som har organisationer som er som verkar för sunt leverne. – Biträdande chef för medborgarnas advokatkontor, Colorado

EFTER att ha använt VÄGEN TILL LYCKA med våra ELEVER förekom inte längre NÅGRA SLAGSMÅL, INGET VÅLD och INGA PROBLEM. DET HELT OMVÄNDA av vad som hade INTRÄFFAT INNAN.

Boken Vägen till lycka borde vara en inspirationskälla för alla. Det råder ingen tvekan om att det kommer att gå bra för var och en som följer de råd som ges i boken och att de personligen kommer att gagnas på livets väg. – Borgmästare, Kalifornien

Vi hänvisar ständigt våra anställda till häftet för att hjälpa dem handskas med sina personliga problem. Uppriktigt sagt är häftet en bidragande faktor i vår framgång. – Utbildningschef, Burbank, Kalifornien

Vägen till lycka ger mig rejäla och pålitliga verktyg som jag kan använda för att lösa de verkliga problemen med personal och försäljare och hantera kontraktsfrågor. Den hjälper mig att göra det rätta och fatta sunda, etiska beslut. Den är ett effektivt verktyg i dagens affärsvärld. Jag kan varmt rekommendera Vägen till lycka för alla i näringslivet och i det dagliga livet. – Vice vd för datateknologi vid International Media and Entertainment Company, USA

PEDAGOGER

Vägen till lycka ger värdefull vägledning till mina elever. Högstadieåldern är en tid då ungdomar har många frågor och ert häfte är precis vad eleverna behöver. Det får dem att tänka efter och ger dem värden som tyvärr ofta saknas i dagens värld. – Lärare, Kalifornien

Efter att ha använt Vägen till lycka med våra elever förekom inte längre några slagsmål, inget våld och inga problem; total förändring jämfört med tidigare. – Rektor, Tel Aviv, Israel

Vägen till lycka är viktig för den fastställer en ram för vad ungdomar ska göra med resten av sina liv. Det handlar om en väg. Det handlar om en möjlighet att börja fatta en del beslut som kan styra ens framtid. Vägen till lycka är något som varje skolinspektör strävar efter. – Skolinspektör för City Schools, New York

Med stöd från Vägen till lycka-stiftelsen distribuerades över en miljon exemplar av Vägen till lycka-häftet i Palestina och Israel. Det har stor betydelse. Det kan vara instrumentellt i att rehabilitera båda dessa folk. Den palestinska regeringens kommitté för förbättrad undervisning har uppmanat alla lärare att använda Vägen till lycka. – Tidigare vice utbildningsminister hos de palestinska myndigheterna