GER LÖSNINGAR
TILL MILJONTALS

International Dissemination and Distribution Centers produktion av Vägen till lycka-häften och dvd:er, möjliggör distribution av miljontals exemplar världen över.

Church of Scientology Internationals International Dissemination and Distribution Center i Los Angeles, Kalifornien, producerar miljontals exemplar av Vägen till lycka-häften, dvd:er och publikationer som utgör kärnan i Vägen till lycka-programmet. Förutom att centret producerar material för distribution genom över 10 000 Scientology Kyrkor, -missioner och anslutna grupper världen över, producerar det också utbildningsmaterial för alla humanitära program som stöds av Scientology Kyrkan, däribland Vägen till lycka. Vägen till lycka-stiftelsen kan därför tillhandahålla detta material kostnadsfritt till tusentals pedagoger, polisiära myndigheter och till både privata och offentliga institutioner världen över.