UTBILDNINGSINITIATIV
ATT UNDERVISA MORAL MED RESULTAT

Över hela Amerika utnyttjar lärare på alla nivåer från grundskolan till universitetet Vägen till lycka för att tillhandahålla en moralisk kompass för elever i en värld av skiftande och osäkra värden. Lärare och administratörer rapporterar att mobbning och annat våld minskade när programmet genomfördes, och att ansvar, tillit och anständighet ökade.


”Vi tror att detta är ett livsförändrande program som kan förbättra moraliskt förfall i vårt samhälle, kommuner och i landet som helhet genom att utbilda människor att ha hög integritet ... Vi har sett det här programmet som ett verktyg som kan bidra till att minska brottsligheten i vårt land och göra oss till bättre människor med en ljus framtid. Vår kyrka är helt bakom denna kampanj och kyrkans medarbetare är angelägna om att starta upp programmet i kommuner, skolor och samhällen.” – Pastor, Apostles of Jesus Christ Church Johannesburg, Sydafrika

”Vägen till lycka-videorna hade en djupgående inverkan på alla mina elever, och på personalen också. Det var en särskilt bra tid för oss att få det här programmet eftersom vi förlorade en elev på grund av en våldshandling bara dagen innan och jag känner att eleverna verkligen absorberade och har lärt sig av detta.” – High school-rektor, delstaten New York

”Efter att ha använt Vägen till lycka med våra elever förekom inte längre några slagsmål, inget våld och inga problem.”

”Vägen till lycka visar en vad ens handlingar resulterar i. Man förstår resultatet av det man gör. Boken lär en den gyllene regeln. Jag hade hört talas om den, men det här sätter den i perspektiv. Jag vet vad den betyder nu. Om folk bara följde det som står i den här boken, Vägen till lycka, folk i allmänhet alltså, om de bara förstod den, tänk vilken annorlunda värld vi skulle ha.” – Före detta gängmedlem och utexaminerad från ungdomsprogrammet använder Vägen till lycka, Los Angeles

”Med stöd från Vägen till lycka-stiftelsen distribuerades över en miljon exemplar av Vägen till lycka i Palestina och Israel. Det har stor betydelse. Det kan vara instrumentellt i att rehabilitera båda dessa folk. Den palestinska regeringens kommitté för förbättrad undervisning har uppmanat alla lärare att använda Vägen till lycka.” – Tidigare vice utbildningsminister hos de palestinska myndigheterna

”Efter att ha använt Vägen till lycka med våra studerande förekom inte längre några slagsmål, inget våld och inga problem; fullständigt motsatt mot vad det var tidigare.” – Rektor, Tel Aviv

110
MILJONER
VÄGEN TILL
LYCKA-
häften
HAR DISTRIBUERATS

”Vi hänvisar ständigt våra anställda till boken för att hjälpa dem handskas med personliga problem. Uppriktigt sagt är häftet en bidragande faktor till vår framgång.” – Verkställande utbildningschef, Kalifornien

”Vägen till lycka är viktig för den fastställer en ram för vad ungdomar ska göra med resten av sina liv. Det handlar om en väg. Det handlar om en möjlighet att börja fatta en del beslut som kan styra ens framtid. Vägen till lycka är något som varje skolinspektör strävar efter.” – Skolinspektör, New York City

”Det är verkligen en guide till att leva ett lyckligt och produktivt liv. De dagliga utmaningar som vi möter verkar ofta oöverstigliga. Men ärlighet och vänlighet är smittsamt. Om vi sprider dessa karaktärsdrag till andra kommer vi att få en bättre värld.” – Statssekreterare i Förenta staternas armé, Washington D.C.

I områden som är instabila, som har oroligheter, kriminalitet och våld, finns det en beståndsdel som ligger bakom de synliga problemen: nedgången eller avsaknaden av moral. Således är distributionen av Vägen till lycka för att ge en gemensam moralkodex, något som till och med de stridande parterna kan komma överens om.

I Los Angeles med samhällen som sedan lång tid ansatts av våld, har rivaliserande gäng samlats under FN:s fredsbanderoll, och mullrandet av hundratals motorcyklar förde fram budskapet: Vi kör för fred.

I Juarez, Mexiko, skakades staden av 10 mord per dag under 2010. Mindre än två år senare, efter att varje hushåll hade fått ett exemplar av Vägen till lycka, såg staden antalet mord sjunka med ca 20 %.

Från Indien och Thailand till Venezuela och Guatemala, har den vida distributions lugnande verkan observerats gång på gång.

”Våra barn behöver riktlinjer och goda föredömen så att de kan lära sig att respektera vikten av andra och på så sätt, respektera sig själva.”

”USA behöver stöd från organisationer som Vägen till lycka-stiftelsen för att hjälpa till att bygga starkare familjer, stadsdelar och samhällen. Jag är glad att er tyngdpunkt ligger på vikten att fastställa goda värden. Våra barn behöver riktlinjer och goda föredömen så att de kan lära sig att respektera vikten av andra och på så sätt, respektera sig själva.” – Tidigare guvernör, Delstaten Oklahoma

”Ända sedan United Peace började sina månatliga Peace Rides, som består av fordonsklubbar och olika samhällsgrupper, och har kört genom alla större samhällen i Los Angeles och distribuerat Vägen till lycka, har det skett en efterföljande och observerbar minskning av brottsligheten i många av de samhällen som har berörts av dessa Peace Rides. Jag erkänner och lovordar alla individer och grupper som bidrar till United in Peace, vilket har en positivt påverkan på medborgarnas liv.” – Medlem, Förenta staternas kongress

SAMARBETAR MED DELHI POLISEN

INDIEN

Rohit Sharma gav ut tusentals Vägen till lycka-häften i skolor i Indien, och skapade hopp och förståelse och förändring i en utmanade miljö. Vid den tidpunkten, insåg biträdande kommissionär för den särskilda enheten för skydd av kvinnor och barn vid Delhi-polisen värdet av programmet och beordrade anpassade omslag för att se till att mottagarna visste att detta var deras häfte när 10 000 exemplar delades ut av poliser. Med en motsvarande nedgång i brottsligheten kom efterfrågan från Central Command att utbilda 500 poliser på varje aspekt av programmet. Resultatet: Ett fullt partnerskap med Delhi-polisen som ger seminarier i skolor och delar ut häften märkta ”Presenteras av Delhi-polisen”.

”Vi samarbetar med Vägen till lycka för att skapa ett säkrare, mindre våldsamt samhälle.” – Polisdepartement New Delhi

HOPPET ÅTERVÄNDER I

RYSSLAND

Med Ryssland som tyngs av det högsta antalet mord i Europa och den högsta företagskorruptionen på en internationell lista, svarade 55 % av tillfrågade ryssar att de känner att de inte kan göra något av betydelse mot brotten i sitt land.

Men Evgenya Medvedik i Moskva sade att hon är inspirerad, inte demoraliserad. Som framgångsrik företagare utnämnd till Årets unga entreprenör, är hon nu en heltidsförespråkare för Vägen till lycka. Hon och personalen på Scientology Kyrkan i Moskva tryckte tusentals exemplar av häftet, inklusive anpassade omslag för företag, och delade ut dem överallt från idrottsarenor till Röda torget. PSA-meddelandena spelas på stora skärmar i gallerior, på biografer, på TV och på gruppens hemsida. Hittills har de delat ut 232 000 häften och ytterligare 4 miljoner ryssar har sett PSA-meddelandena.

”Vägen till lycka i Oberoende staters samvälde utgör ett betydande bidrag till förbättringen av moral i vårt samhälle.” – Staden Moskva