INLEDNING

ATT HEJDA DE MORALISKA
NORMERNAS FÖRFALL

Idag konfronteras vi alla med ymnigt förekommande bevis på en allt djupare moralisk kris.

Intolerans och hatbrott baserade på hudfärg och etnisk tillhörighet, däribland folkmord, är vanliga och har ofta religiösa, etniska eller kulturella skillnader som drivkraft.

Penningbegär – stöld inom företag och bedrägeri från anställda och konsumenter kostar hundratals miljarder dollar. Företag i USA förlorar omkring 7 % eller 994 miljarder dollar årligen på grund av bedrägerier.

73
PROCENT
av alla amerikaner
HÄVDAR
ATT MORALISKA
VÄRDERINGAR
håller på att urholkas

Omoral – en tredjedel av alla sidor på nätet är pornografiska och barnpornografi är en av de snabbast växande verksamheterna online. För tjugo dollar mjukvara som köps legalt, skaffas mjukvara till ett värde av tio dollar illegalt. Omkring 70 procent av amerikanska elever i high school har fuskat på skrivningar.

Kriminalitet – mellan 600 miljarder och 1,6 biljoner dollar tvättas varje år av droghandlare, vapensmugglare och andra kriminella.

Drogmissbruk – över 210 miljoner människor använder illegala droger.

Självrespekt – varje år försöker mellan 10 och 20 miljoner människor begå självmord, och 1 miljon lyckas.

Bristande ansvar för miljön – den 400-procent­iga ökningen av naturkatastrofer sedan 1980-talet, har tillskrivits väder­relaterade händelser som orsakats av ökade växthusgaser. I hälften av världens sjukhussängar ligger människor som lider av sjukdomar som kopplats till förorenat vatten.

Och då människor inte kan se några uppenbara lösningar, ger de sig ut på gatorna i öppen revolt mot sin regering. Men upplopp och revolt är inte lösningen.

Orsaken till detta är att grundläggande moraliska värderingar har gått förlorade. Vägen till lycka hjälper till att vända på förfallet och återställa integritet och förtroende hos mänskligheten.

L. Ron Hubbard skrev de 21 levnadsreglerna i Vägen till lycka för att erbjuda en karta som varje människa kan följa i sina val för att bli lyckligare och leva ett mer anständigt och tillfredsställande liv. Eftersom denna moraliska guide baserad på sunt förnuft inte bygger på någon som helst religiös åskådning kan den följas av alla, oavsett ras, kultur eller tro.

Genom att ge Vägen till lycka-häftet till vänner, kolleger och till och med främlingar, kan man hjälpa människorna i sin omgivning till bättre liv, och därigenom också förbättra sitt eget liv. De som får häftet ger det i sin tur till dem som de påverkar, och visar på så sätt andra att de borde behandla sina medmänniskor med vänlighet, omtanke och respekt. På dessa och många andra sätt lyfter Vägen till lycka-rörelsen alla delar av samhället.