OM PROGRAMMET

INTERAKTIV WEBBPLATS
FÖR RESURSCENTER FÖR UNDERVISNING ONLINE

För att göra Vägen till lycka tillgänglig för alla presenterar Vägen till lycka-stiftelsen kampanjens alla delar online på en interaktiv webbplats där besökare läser häftet och tittar på alla infoannonser och utdrag från boken på film.

Vägen till lyckas alla 21 infoannonser och utdrag från Vägen till lycka-boken på film kan man titta på online.
MER ÄN
EN
MILJON
BESÖKARE PÅ
thewaytohappiness.org
varje
ÅR

Webbplatsen organiserar informationen och verktygen för Vägen till lycka så att de blir lättillgängliga och kan användas av alla:

Lärare kan beställa Vägen till lyckas utbildarpaket, vilket inkluderar den 213 sidor långa utbildarhandledningen.

Webbplatsen är avsedd att underlätta i olika undervisningsmiljöer och inkluderar den fullständiga lektionsplanen. Lärare kan undervisa online-lektionsplanen till eleverna direkt i klassrummet. Privatlärare och hemundervisare kan anpassa lektionsplanen efter sina elevers behov.

Föräldrar kan hitta förslag på hur man använder detta material och hjälpa sina barn utveckla en stark personlig integritet, ärlighet och omtanke om andra.

Unga människor som står inför moraliska val som kommer att påverka dem under resten av livet, kan titta på infoannonserna och utdragen från Vägen till lycka-boken på film och uppmana sina vänner att göra detsamma. På så sätt får de värderingar, eller stärker de värderingar de har, vilket kommer att förbättra både deras egen och deras vänners och familjers överlevnad.

Vem som helst kan ladda ner Vägen till lycka-häftet eller beställa personligt anpassade exemplar som de kan dela ut till andra. Omslagsgalleriet online visar över 2 600 anpassade omslag till Vägen till lycka, vilka visar att många olika typer av företag, klubbar, ideella organisationer, myndigheter och personer sprider budskapet i sina lokala områden.