OM PROGRAMMET

UNDERVISNINGSVERKTYG FÖR
ETT LYCKLIGARE LIV

MER ÄN
380
MILJONER
MÄNNISKOR
HAR NÅTTS
MED
VÄGEN TILL
LYCKA
under de gångna tio åren

Effektiva verktyg för pedagoger och andra så att de kan lära ut moral med hjälp av levnadsreglerna i Vägen till lycka, har utvecklats baserat på trettio års erfarenheter.

Informationsannonser sprider budskapet vitt och brett, och en filmatiserad bokversion används av lärare, professorer, företagsledare, polismyndigheter, samhällsledare, läkare, jurister, kriminalvårdspersonal och präster för att hjälpa andra till ett lyckligare och ärligare liv genom att följa levnadsreglerna i Vägen till lycka.


 • 1. Sköt om dig.
 • 2. Var måttlig.
 • 3. Var inte promiskuös.
 • 4. Älska och hjälp barn.
 • 5. Hedra och hjälp dina föräldrar.
 • 6. Föregå med gott exempel.
 • 7. Eftersträva att leva sanningsenligt.
 • 8. Mörda inte.
 • 9. Gör inget olagligt.
 • 10. Stöd en regering som är till för och verkar för hela folket.
 • 11. Skada inte en välvillig person.
 • 12. Skydda och förbättra din miljö.
 • 13. Stjäl inte.
 • 14. Var värdig förtroende.
 • 15. Fullgör dina förpliktelser.
 • 16. Var flitig.
 • 17. Var kompetent.
 • 18. Respektera andras religiösa övertygelser.
 • 19. Försök att inte göra sådant mot andra som du inte skulle vilja att de gjorde mot dig.
 • 20. Försök behandla andra på samma sätt som du skulle vilja att de behandlade dig.
 • 21. Blomstra och lyckas.Som L. Ron Hubbard noterade när han skrev Vägen till lycka, kommer en tillämpning av dessa 21 levnadsregler att återställa de band som förenar mänskligheten.