OM PROGRAMMET

VÄGEN TILL LYCKA
-BOKEN PÅ FILM

VÄGEN
TILL
LYCKA
prisvinnande film
THE TELLY AWARD
THE INDIE FESTIVAL
AWARD OF EXCELLENCE
THE AURORA AWARDS
GOLD AWARD
THE ACCOLADE AWARDS
3 AWARDS OF MERIT
THE COMMUNICATOR AWARD
AWARD OF DISTINCTION

Vägen till lycka-boken på film följer den oavkortade texten precis så som den skrevs av L. Ron Hubbard, kapitel för kapitel, levnadsregel för levnadsregel. De sammanvävda berättelserna om en uppsättning rollfigurer illustrerar varje begrepp som förekommer i häftet.

Denna två timmar långa film som har producerats vid Scientology Kyrkans filmstudio Golden Era Productions i södra Kalifornien, finns på dvd på engelska och 15 andra språk. Dvd:n har skickats ut till över 86 000 bibliotek, såväl skolbibliotek som nationella och akademiska bibliotek, världen över.

Pedagoger, föräldrar, samhällsledare och religiösa ledare, tjänstemän vid brottsbekämpande myndigheter och många andra, använder Vägen till lycka-boken på film i sina program.

”Jag tror fullt och fast att Vägen till lycka kan förändra många människors perspektiv på livet och svåra situationer som uppstår, för idag har den ändrat min syn på det på mindre än två timmar.” – Samordnare för social rehabilitering vid rehabilteringscenter för unga lagbrytare

”Extremt motiverande och inspirerande. Boken på film borde ses av både unga och gamla, för man upphör aldrig att lära sig. Och i denna värld av intolerans och våld kan budskapet om fred och gemenskap dessutom åstadkomma en förändring i världen.” – Lärare

”Två levnadsregler fångade verkligen min dotters intresse: ’Var flitig’ och ’Blomstra och lyckas’. Efter det har det bara gått framåt med oförtröttlig energi och livsglädje. Jag hyser inga tvivel om vad som orsakade hennes helomvändning. Det var Vägen till lycka.” – Förälder

”Från och med nu skall jag börja leva mitt liv efter dessa principer, för efter att ha sett den här filmen har jag insett att alla måste följa reglerna för att bli disciplinerade och för att det ska gå bra för dem i livet.” – Elev

”Detta material har blivit en mycket användbar resurs för biblioteket. Sedan vi fick era filmer har vi hållit över 40 evenemang som omfattat elever, studenter, yrkesskolor, högskolor och universitet.” – Ungdomsbiblioteket, Kirgizistan

Vägen till lycka-boken på film och infoannonserna har producerats för alla former av elektroniska media, inklusive internet, pekdatorer och smartphones, så att det blir lätt för alla att i stor omfattning dela med sig av detta viktiga budskap.

Enskilda personer och organisationer av så skilda slag som nationella polisstyrkor, internationella hjälporganisationer, människorättsorganisationer, religionsbaserade grupper, ledande ämbetsmän, lärare, föräldrar och ledare inom näringsliv och samhället använder sig av Vägen till lyckas lektionsplan.

För att göra det möjligt för pedagoger att nå elever och studenter med dessa verktyg erbjuder Vägen till lycka-stiftelsen kostnadsfritt utbildarpaket med allt en lärare, kurator, ungdomsledare m.fl. behöver för att hjälpa elever ta till sig konstruktiva attityder och beteenden i livet.

Lektionsplanerna integrerar de 21 levnadsreglerna i Vägen till lycka och är avsedda för tonåringar. Lektionsplanen ger en unik möjlighet att utan klander introducera begreppen rätt och fel, vilket resulterar i ungdomar som har förmågan att göra positiva och givande val.

UTBILDARPAKETET INNEHÅLLER VÄGEN TILL LYCKA UTBILDAR­HANDLEDNINGEN, BOK-PÅ-FILM, PSA-MEDDELANDEN OCH HÄFTEN

Vägen till lyckas utbildarpaket innehåller allt material man behöver för att införa programmet. Det finns tre versioner av utbildarpaketet – en för lärare på grundskolan och gymnasieskolan och ungdomsgrupper; en för utbildare vid företag och human resource-personer; och en tredje för kriminalvårdsanstalter och personer som arbetar med rehabilitering av kriminella.

Vägen till lyckas utbildarpaket inbegriper:

En innehållsrik lektionsplan som interaktivt använder audiovisuella hjälpmedel och praktiska aktiviteter för att fullständigt engagera elever. Varje levnadsregel presenteras för eleverna genom informationsannonserna och sedan Vägen till lycka-boken på film. Båda ingår tillsammans med häftet i paketet.

Affischer med levnadsreglerna i Vägen till lycka kan sättas upp i klassrum, kafeterior och korridorer.

Utvärderingsverktyg som hjälper pedagogen följa förbättringar och förändringar i attityd och uppförande bland eleverna. Undersökningar och statistiker som ger en fingervisning om vilka punkter som behöver betonas i lektionsplanen. Man låter eleverna besvara frågor både före och efter programmet så att man kan se vilka förändringar som skett i vanor och beteende.

MER ÄN
20
-TUSEN
informations-
och utbildnings-
PAKET
DISTRIBUERADE
VARJE
ÅR

”Skolstyrelsen i [vårt] distrikt är i dessa kristider delad och man kommer inte överens. Vi har ett underskott i budgeten på tre miljoner dollar och det går rykten om oegentligheter i myndigheternas verksamhet. Vägen till lycka har fungerat som en buffert för vårt hårt ansatta skoldistrikt. Den har skapat en strimma hopp på en annars mulen horisont för mina elever under denna turbulenta period.” – Lärare, Texas

”Vi har minskat våldet i skolan med 80 % under det gångna läsåret. Vi har också upplevt en minskning i respektlösa attityder mot lärarna och i bruket av vulgärt språk. Eleverna är numer benägna att sitta ner, lugna sig, tänka på vad de gör och föregå med gott exempel. Det är en hundraprocentig förbättring!” – Rektor för en high school i Michigan