NARCONON

ATT RÄDDA INDIVIDER FRÅN MISSBRUK

Narconon grundades 1966 av en tidigare missbrukare som använde skrifter av författaren, humanitären och Scientologys grundare, L. Ron Hubbard, för att bli kvitt sitt mer än tio år långa drogmissbruk. Idag är Narconon ett världsomspännande nätverk som dagligen hjälper människor att återhämta sig från drogmissbrukets förödande verkningar.

Narconons förebyggande verksamhet och drogrehabiliteringsmetoder, som alla genomförs utan läkemedel, kombinerar ett exakt program som eliminerar kvarvarande drogrester från kroppen med metoder för att lindra det mentala och kroppsliga lidande som hänger samman med droger.

Narconon inriktar sig inte bara på drogmissbrukets försvagning av kropp och sinne, utan hanterar även anledningarna till att en person överhuvudtaget började med droger. Hittills har programmet hjälpt tiotusentals att börja ett nytt liv utan droger.

Men Narconon nöjer sig inte med det, utan bedriver även utåtriktad verksamhet där man informerar ungdomar och vuxna om droger och drogmissbruk genom sin upplysande och förebyggande verksamhet. Hittills har Narconons droginformationsspecialister nått ut till mer än 16 miljoner människor.

Sann frihet för individen kan inte uppnås i en värld med utbrett drogmissbruk. Det är därför Scientology Kyrkan arbetar engagerat med program som effektivt tar itu med detta samhällsproblem.