ÅTGÄRDER I DET LOKALA SAMHÄLLET

NARCONONPROGRAMMET:
SKAPAR ETT DROGFRITT SAMHÄLLE

NARCONON erbjuder DROGINFORMATIONS­PRESENTATIONER i MÅNGA OLIKA MILJÖER – SKOLOR, KLUBBAR, KYRKOR och ALLAKTIVITETSHUS – där de GER VÄSENTLIG INFORMATION om DROGMISSBRUK.

För att utplåna drogmissbruk och drogberoende bedriver Narconons personal och frivilliga utåtriktad verksamhet i form av droginformationskampanjer riktade till pedagoger, lagstiftare och medlemmar av samhället, för att öka medvetenheten om hur allvarligt problemet är och vilka effektiva lösningar det finns.

De som använder droger förstör inte bara sina egna liv, utan utsätter mycket ofta även andra omkring dem för fara. Narconons droginformation hjälper individer att verkligen förstå vad missbruk är och förklarar exakt hur droger påverkar en människas sinne och kropp. Den här informationen har visat sig effektiv i att avskräcka personer från att börja använda droger.

Narconon erbjuder droginformations­presentationer för en mängd olika miljöer, t.ex. skolor, klubbar, kyrkor och allaktivitetshus.

Narconons samhällsaktiviteter omfattar även distribution av droginformationsmaterial vid lokala hälsomässor och större sport­evenemang. Narconons drog­informationshäften har delats ut till hundratusentals människor på tio språk världen över.

I Colombia, till exempel, genomförde Narconon en landsomfattande informationskampanj där man gav presentationer i skolor, på universitet och till olika grupper i samhället, och man deltog dessutom i världskongressen mot drogmissbruk.

När Hawaii drabbades av en metamfetamin-epidemi genomförde Narconon en droginformationskampanj och skapade dvd:n ”Håll dina barn drogfria – Vad föräldrar måste veta”, baserat på intervjuer av föräldrar. Narconon Hawaii delade ut 9 000 häften överallt på öarna, och förstärkte det med droginformationspresentationer till tiotusentals elever i 100 skolor och grupper.

I samarbete med USA:s narkotikapolis vandringsutställning och museum vid Times Square i New York, gav droginformationsspecialister från Narconon presentationer till tusentals skolbarn som kom från hela delstaten för att titta på utställningen.

Narconons personal och frivilliga ger droginformation till skolor, brottsbekämpande organ, företag och grupper i det lokala samhället.

Narconons personal och frivilliga har gett presentationer om effektiv rehabilitering och drogförebyggande metoder vid internationella konferenser i Indien, Pakistan, Kina, Afrika, Iran och andra områden.

Efter inbjudan från narkotikapolisen på Filippinerna levererade Narconon International utbildning i drogrehabilitering och droginformation till dem som är verksamma inom dessa områden. Efter utbildningen gav de filippinska narkotikabekämparna information till över 200 000 elever.

I Mumbai i Indien gav Narconon Internationals personal droginformation till studenter vid sex högskolor, till läkare vid en läkarhögskola samt till andra grupper i samhället.

Narconon Internationals personal reste till Accra i Ghana för att hjälpa till med att etablera Narconon Ghanas droginformationscenter. Sedan dess har Narconon Ghanas personal årligen rest omkring i hela landet och gett droginformation till tusentals barn och vuxna i skolor och andra miljöer.

70
PROCENT
AV DEM SOM GJORT
NARCONON- PROGRAMMET
ÅTERVÄNDER
aldrig till
ett liv med
MISSBRUK

I USA har vad som började som den folkliga rörelsen Narconons vänner utvecklats till en droginformationsläroplan som används i över 4 000 amerikanska skolor.

Dessutom har Narconon Internationals Science Advisory Board intagit en central roll när det gäller drogrehabilitering. I åratal har styrelseledamöter utfört kliniska studier av olika aspekter av avgiftningsproceduren. De har presenterat många avhandlingar om denna metod vid vetenskapliga konferenser och i tidskrifter, bland annat Svenska Akademiens tidning, i Journal of Toxicology för American Public Health Association, och vid den internationella konferensen om avgiftning av människor.