NARCONON-VERKSAMHET
VÄRLDEN ÖVER

Det globala Narconon-nätverket har expanderat till omkring 40 drogrehabiliteringscentrer och 95 grupper på fem kontinenter – inkluderar nu USA, Kanada, Mexiko, Colombia, Argentina, Sydafrika, Australien, Taiwan, Nepal och hela den Europeiska Unionen och Oberoende staters samvälde.
De TIO LÄNDER med HÖGST ANDEL av HELA BEFOLKNINGEN som har använt ILLEGALA DROGER någon gång i sitt liv
Källa: International Drug Abuse Survey
10 SYDAFRIKA 8 %
9 BELGIEN 10 %
8 COLOMBIA 11 %
7 ISRAEL 12 %
6 SPANIEN 16 %
5 TYSKLAND 17 %
4 FRANKRIKE 18 %
3 NEDERLÄNDERNA 19 %
2 NYA ZEELAND 41 %
1 USA 42 %