INLEDNING

EFFEKTIVA LÖSNINGAR PÅ DEN
UTBREDDA KRISEN MED DROGMISSBRUK

Drog- och alkoholmissbruk får katastrofala följder för samhället. Den olagliga droghandeln uppskattas omsätta 322 miljarder dollar om året – mer än bruttonationalprodukten för 88 procent av världens länder. Hundratals miljoner människors liv drabbas av illegala droger, vilket leder till att många dör i förtid. Yrkesbanor och arbeten går förlorade, människor skadas eller försvagas, besparingar slösas bort och familjer förstörs.

VAR
15:e
MINUT
dör
EN AMERIKAN
av DROGER

De drogkrig som rasar utmed de största handelsvägarna i Centralasien och Nord- och Sydamerika kräver tusentals människors liv varje år, av vilka många är oskyldiga åskådare. Enbart i Mexiko uppges närmare 50 000 människor ha dödats på grund av drogkrigen. I USA dör varje år mer än 35 000 människor, vilket vida överträffar antalet dödade i trafiken.

Antalet dödsfall på grund av droger mer än fördubblades för tonåringar och yngre vuxna under det första decenniet av tvåtusentalet, och dödsfallen mer än tredubblades bland människor i åldrarna 50 till 69 år.

Mängder av brottslingar i USA:s överfulla fängelser sitter dömda för brott kopplade till droger. Många var drogpåverkade när de begick dessa brott – och ofta begicks dem för att skaffa mer droger.

Och drogmissbruk och beroende slår inte bara klorna i den stereotypa ”drogmissbrukaren” – människor från alla delar av samhället och i alla åldrar kan falla offer för beroendeframkallande ämnen. Kostnaderna för drogmissbruk är höga och det finns ett desperat behov av hjälp för att inskränka epidemin.

Som en lösning på detta finns Narconon (som betyder ”inga droger”), det rehabili­terande och förebyggande program som grundar sig på L. Ron Hubbards upptäckter.

Narconon-programmet använder L. Ron Hubbards alla teknologier för avvänjning, avgiftning och livskompetensutveckling, vilket inkluderar att man grundligt tar itu med de faktorer som kan leda till att personen återfaller till droger om de inte hanteras. Som ett resultat av detta ligger Narconons resultat långt över de nationella genomsnitten.

Narconons världsomspännande nätverk för rehabilitering av drogmissbrukare och förebyggande verksamhet är sekulärt och består av mer än 40 rehabiliteringscentrer och 95 grupper på fem kontinenter.