RESULTAT FRÅN IMPLEMENTERING AV
PROGRAMMET

Narconons effektivitet och inflytandet från dess aktiviteter är anledningarna till att Narconon-programmet åtnjuter respekt och stöd från poliser, lokala ledare, regeringstjänstemän, elever och familjer över hela världen.

Narconons rehabiliteringscentrer och droginformationsgrupper spänner över fem kontinenter.

Mer än 160 myndigheter och organisationer över hela världen har inlett ett nära samarbete med Narconon och använder dess metoder.

Narconon har räddat nästan 40 000 missbrukare och informerat över 16 miljoner elever.

Narconon Arrowhead har tillhandahållit on-site-praktik för yrkesverksamma från 20 länder och 47 av USA:s delstater. Narconons rehabiliteringsprogram har fått samma befullmäktigande som högskolor och har auktoriserats att tillhandahålla vidareutbildning av drogrehabiliteringsspecialister.

Narconons leveransmaterial finns nu på 18 språk.

Narconons personal arbetar med individer av varje hudfärg, religion och kultur och en lång rad yrken och sysselsättningar. Narconon har utbildat personal vid Filippinernas narkotikastyrelse och styrelsen för farliga droger, har samarbetat med Sveriges armé och flotta, har gett presentationer om drogrehabilitering och förebyggande åtgärder vid internationella konferenser, och har arbetat med polisstyrkor, medborgarorganisationer, företag och ungdomsgrupper i många delar av världen.

Behovet av effektiv drogrehabilitering är idag större än någonsin. För att ytterligare utöka sina insatser har Narconon byggt upp allianser och samarbete med ledare i samhället, hälsoexperter och myndighetsorgan över hela världen. Här följer några exempel på deras uppskattning av och uttalade stöd till Narconon-programmet.

MYNDIGHETER

Som ordförande av senatens kommitté för missbruk vill jag utnyttja detta tillfälle och tacka er och er organisation för det arbete ni har utfört för att bekämpa drogmissbruk. På grund av Narconons och andra liknande organisationers synnerligen effektiva program, kan dagens ideal om ett drogfritt samhälle en dag bli verklighet.

Vad Narconon åstadkommit talar för sig själv. Breven från dem som deltagit i programmet uttrycker fullständigt stöd för Narconon. Narconons unika metoder för att hjälpa missbrukare bli kvitt sitt beroende på ett mycket snabbare sätt än vad som är normalt, är anmärkningsvärt.

Kampen mot drogmissbruk måste vara ett gemensamt projekt som inbegriper både myndigheter och den privata sektorn. Jag är stolt över att vara associerad med Narconon och uppmuntrar andra att gå med i kampen mot drogmissbruk. – Senator, USA

De resultat ni uppnår är imponerande. Det har varit mycket positivt och instruktivt att ha träffat några av Narconons tidigare studerande, personer som är fria från sitt beroende och kunnat återvända till ett normalt arbete och familjeliv. – Riksdagsledamot, Sverige

Plågoriset droger fortsätter att vara en av de svåraste och viktigaste utmaningar som vårt samhälle har att hantera. Denna cykel av hopplöshet får inte fortsätta, och bara genom beslutsamma insatser från individer och organisationer som er, kan vi vinna denna kamp. Under de gångna 25 åren har ni varit aktivt engagerade i att hjälpa till med att förebygga drogmissbruk, och har gett vägledning och upplysning till de individer som fallit offer för illegala droger. Sedan ni grundades 1966 har ni expanderat till att omfatta Narconon-centrer i länder världen över, ett klart bevis på att era program och metoder är effektiva. – Tidigare guvernör, Kalifornien, USA

VERKSAMMA INOM HÄLSOVÅRDEN

Narconon har en unik ställning inom området rehabilitering. Det erbjuder missbrukare en relativt smärtfri abstinensbehandling – något som de flesta missbrukare och experter betraktar som omöjligt. Det har utvecklat effektiva program utan kostnad för skattebetalare, vid en tid då USA:s regering har investerat miljarder dollar i experimentella metoder som inte har erbjudit tillfredsställande lösningar. – Läkare och rehabspecialist, USA

Jag har nu skickat nästan 4 000 personer igenom Hubbard-programmet för avgiftning. Jag kan säga utan tillstymmelse till tvivel att det fungerar. Det är fortfarande den enda behandling som inriktar sig på verkningarna från ackumulerade gifter. Och det finns ingen annan i sikte. – Läkare, USA

Under mitt arbete har jag haft möjlighet att själv observera resultaten med Narconons avgiftningsprogram New Life, och har funnit dem vara fullständigt mirakulösa. Det vanligaste bland de som har fullbordat programmet är att de säger att de inte längre besväras av kemikalier som skärmade av deras liv. De upplever ökad mental klarhet och känner nytt hopp inför framtiden. När de har fullbordat programmet är de lyckligare, friskare och mer produktiva. – Läkare, USA

VI HAR FUNNIT ER INFORMATION OCH ERA RESURSER angående DROGERS VERKNINGAR vara OVÄRDERLIGA och LÄTTA ATT FÖRSTÅ.

Jag har varit medicinsk rådgivare till Narconon-programmet under femton år. De gångna tio åren har jag studerat de resultat man fått genom att använda den avgiftningsmetod som utvecklades av L. Ron Hubbard, där man använder sig av vitaminer, bastubad och motion, vilket ingår som en del av Narconon-programmet. Narconons klienter, med ett förflutet av medelmåttigt till extremt tungt drogmissbruk, uppvisar en markant förbättring i uppmärksamhet, klarhet i tänkande och sitt allmänna hälsotillstånd, sedan de genomgått denna behandling. De flesta berättar också om en avsevärd minskning i suget efter droger och alkohol. Vetenskapliga studier som publicerats om metoden har visat att den är framgångsrik när det gäller att minska koncentrationen av diverse gifter och föroreningar i vävnaderna, och jag rekommenderar varmt att man fortsätter använda metoden som ett effektivt verktyg vid behandling av drogberoende. – Läkare, Kanada

Under många år har jag ägnat mig åt den svåra uppgiften att rehabilitera drogmissbrukare. Jag har studerat en mängd rehabiliteringssystem och jag har dragit slutsatsen att vi genom Narconon har ett helt igenom fungerande program.

I en studie som utfördes i Spanien av en oberoende sociologisk forskningsstiftelse, fann man att 78 procent av individerna fortfarande var drogfria två år efter att de fullbordat programmet. I en annan studie – denna gjordes i Sverige – fann man att 80 procent av de som fullbordat Narconon-programmet fortfarande var drogfria fem år efter att de fullbordat programmet.

Den spanska studien visade också att innan de påbörjade Narconon-programmet, begick 62,2 procent rån och 73 procent sålde droger. Efter Narconon-programmet minskade rån och droghandel till noll procent. Med andra ord, 100 procent begick ingen kriminell verksamhet efter programmet. .

Gång på gång har jag sett drogmissbrukare genomgå Narconon-programmet och sedan ge sig av drogfria. – Läkare, USA

BROTTSBEKÄMPNING

Narconon-programmet befriar missbrukare från droger utan att använda några ersättningsdroger. Detta betyder mycket, eftersom man har ett program som tar bort drogmissbruk i samhällen, för familjer närmare varandra och hanterar brottslighetsproblemet på gatorna. Jag stödjer Narconon-programmet och uppmanar också er att göra det. – Polisintendent, Sedlighetsroteln

Iframtida studier och föreläsningar i skolor kommer jag definitivt att använda vad jag har lärt mig här. Aldrig mer kommer någon barriär att hindra mig från att vara framgångsrik, och det tack vare Narconons kurs för förbättrad inlärning. Jag råder alla mina andra kollegor att göra denna kurs. Fortsätt med ert goda arbete! – Polisinspektör, Johannesburg, Sydafrika

LEDARE I SAMHÄLLET

Jag skriver detta brev baserat på fyra år som åklagare för det federala justitiedepartementet i fall rörande droger, och 13 år vid domstolen i den här provinsen. En av de mycket få fungerande organisationer som är framgångsrika när det gäller att rehabilitera heroinmissbrukare, är enligt min åsikt Narconon. Allt stöd som denna grupp kan få genom allmänna anslag, är enligt min åsikt mycket välförtjänt. – Provinsdomare, Kanada

Ert program har än en gång hjälpt mitt företag att rädda en mycket värdefull anställd med drog- eller alkoholproblem. Det är sällan detta inträffar i vårt företag, men när det händer är vi glada över att ni finns där. Den här personen var tekniker som kunde sitt jobb väl men började förstöra sina arbetsrelationer på grund av ett alkoholproblem som sedan övergick i ett drogrelaterat problem. Innan kvaliteten blev lidande, skickade vi honom därför till Narconon. Hans problem löstes, hans kvalitet är tillbaka och han är sig själv igen. – Företagschef