FALLSTUDIE

ÅTERUPPVÄCKER
EN STAD

I södra Texas, där mexikanska karteller rekryterar tonåringar som används som kurirer som man kan offra för att smuggla droger igenom gränsstäder och där brottsstatistikerna är bland de högsta i landet, bestämde sig en före detta marinsoldat för att ta itu med drogproblemet.

Efter att ha studerat vid Narconon Arrowheads internationella utbildningscenter i Oklahoma och blivit certifierad som avancerad Narconon-specialist, kvalificerad för alla aspekter av förebyggande av drogmissbruk och för rehabilitering, etablerade han ett Narconon-center i Harlingen, Texas.

För att börja göra något åt drogmissbruket i området gav han dussintals droginformationsföredrag i lokala skolor, på klubbar för pojkar och flickor och i allaktivitetshus, och förmedlade därmed till hundratals elever information om drogernas skadliga verkningar och hur och varför man ska undvika dem. Presentationerna visade sig vara så populära och effektiva, att man bildade ett team med Narconon-föredragshållare, och man har nu gett droginformation till 22 000 elever i södra Texas.

Samtidigt började byggandet av drogrehabiliteringscentret Narconon South Texas, en anläggning som ligger på 17 hektar och har plats för 24 studerande. Till invigningen kom lokala religiösa ledare, folkvalda representanter för delstaten Texas, en medlem av USAs kongress och Harlingens borgmästare, som proklamerade ”Narconon South Texas Day” för att hedra centrets service till regionen.

26
PROCENTS
NEDGÅNG I
antalet
VÅLDSBROTT
— I —
HARLINGEN

Nästan 200 missbrukare har befriats från sitt drogbegär i den nya anläggningen, och efterfrågan på de drogrehabiliteringstjänster som Narconon South Texas levererar fortsätter att växa.

För att ytterligare tillgodose behoven i området, samarbetade Narconon-gruppen med Harlingen Community Coalition (en lokal samarbetsgrupp) för att öppna en anläggning för rehabilitering och förebyggande verksamhet för utsatta ungdomar. Den är inrymd i Harlingens tidigare polisstation och tillhandahåller drogrehabilitering till dem som av domstolen beordrats göra programmet och till de ungdomsprogram som drivs av USA:s gränspolis.

Centret innehåller också en avdelning för ungdomar som frivilligt kommer till anläggningen för att få hjälp med sitt missbruk. Varje deltagare som fullbordat centrets program har testats och visat sig vara 100 procent drogfri.

Med Narconons droginformation, förebyggande verksamhet och rehabilitering som en starkt bidragande faktor, visade 2011 års statistiker en nedgång på 26 procent i antalet våldsbrott i Harlingen jämfört med året innan. USA:s gränspolis berömde offentligt Narconon South Texas för dess viktiga roll i denna prestation.