FALLSTUDIE

LÄGGER GRUNDEN FÖR EN
DROGFRI FRAMTID

NARCONONS drog-information PRESENTERAD I 93 STÄDER i COLOMBIA Colombia är inte bara en av de största kokainproducenterna i världen, man har också en egen kokainepidemi. Med hundratusentals missbrukare är det ett av de värsta länderna i Sydamerika; situationen har antagit katastrofala proportioner och efterfrågan på lösningar har aldrig varit större.

För att hjälpa till med att hantera detta expanderade Narconon genom att öppna nya och större lokaler på två hektar och kallade det Terranova – Det nya landet. Programmet är öppet för vem som helst, från vilken del av samhället som helst; det spelar ingen roll om personen är universitetsstuderande, en ung välutbildad person eller före detta langare. Framgångarna för deras studerande har resulterat i att två dussin städer i Colombia hänvisar missbrukare till Narconon.

Narconon Colombia i Bogotá har länge levererat drogrehabilitering, och dess anläggning är full av missbrukare från den av drogkarteller kontrollerade kokainslummen, El Cartucho. På begäran av desperata familjer började Narconon bedriva räddningsuppdrag i El Cartucho för att bokstavligen dra ungdomar från knarklangarnas grepp. När deras verksamhet skapade stora rubriker ledde allmänhetens ilska till att regeringen var tvungen att bomma igen El Cartucho.

DROGANVÄNDNING
SJÖNK
50
PROCENT
— i —
COLOMBIA

Eftersom information är den ultimata lösningen för att stoppa missbruk, lanserade Narconon Colombia en nationell hand-till-hand-distribution av drogförebyggande broschyrer. Ett Narconon-team genomförde också dussintals droginformationsföredrag i skolor över hela landet och nådde 93 städer i 15 delstater.

För att erbjuda drogförebyggande verktyg till personal vid brottsbekämpande organisationer som dagligen har att göra med samhällets drogproblem, har Narconon levererat workshopar och material till nationella poliser i Bogotá, en narkotikabekämpande specialstyrka och en polisavdelning som kallas Kennedy. De har också distribuerat informationsmaterial till andra brottsbekämpande enheter, bland annat till föreningar av typen grannsamverkan mot brott, vägpolisen och gerillabekämpande styrkor, vilket inneburit att de nått ut till totalt 20 000 av landets poliser.

Narconons handlingar för att informera, förebygga och rehabilitera har avsevärt bidragit till att vända utvecklingen för Colombias drogepidemi genom att erbjuda hopp om en ny framtid för detta land som länge har varit hemsökt av drogmissbruk och droghandel.