FALLSTUDIE

REHABILITERING OCH INFORMATION I
DROGTRANSPORTLEDEN NEPAL

En av de äldsta drogtransportlederna på jorden går ifrån Sydostasiens gyllene triangel och igenom kungadömet Nepal. Denna väg, som under ett helt sekel har försett världen med opiater, tillgodoser fortfarande missbruk över hela Orienten och förstör befolkningar.

Ceremonin då man döpte Hubbard-toppen i Nepal.

På senare år har dock Narconon-programmet kommit till Nepal och fått mer än ett fotfäste. Man ger droginformation och rehabilitering till mängder av drogmissbrukare, från de som bara provat en gång, till de som släppts ur fängelser i Katmandu efter flera avtjänade straff.

En tidigare högt uppsatt officer vid Katmandu-polisen, nu verkställande chef för Narconon Nepal, arbetar hårt med droginformation, förebyggande verksamhet och rehabilitering i detta land. Han började med brottsbekämpande organ som varje dag arbetar med narkotikasituationen.

Med sin förstahandserfarenhet av det direkta sambandet mellan narkotikamissbruk och kriminalitet och vilken inverkan detta har på samhället, ger chefen för Narconon föredrag och presentationer till polisstyrkor för att hjälpa dem hantera drogepidemin.

DROGINFORMATIONS-
FÖREDRAG
har getts till
2,5
MILJONER
MÄNNISKOR
— i —
NEPAL

Men Narconon Nepals program når mycket längre än enbart till polisstyrkor.

Frivilliga har gett föredrag där man informerar om droger och hur man förebygger missbruk till en halv miljon elever i landets skolor, till ungdomar i allaktivitetshus och till militärer på alla nivåer.

Efterhand som medvetenheten om Narconons lösningar har ökat, har efterfrågan på dess effektiva program skjutit i höjden, vilket nödvändiggjort en anläggning för drogrehabilitering i stor skala. Man fann ett idealiskt läge på den 3 000 meter höga bergstoppen, Kakani, som länge varit omtalad i lokal folkkultur och är en av de mest vördade platserna i Katmandu-dalen.

Vid ceremonin då man tog det första spadtaget och bygget av Narconons nya huvudkontor officiellt kom igång, deltog 350 dignitärer och lokala bybor och man förklarade anläggningen vara helig, helt i enlighet med de nepalesiska traditionerna. Invigningen inkluderade välsignelser som riktades till L. Ron Hubbard för att han utvecklat programmet, och genom en officiell kungörelse döptes bergstoppen Kakani om till Hubbard-toppen.

”Jag uppskattar verkligen Narconon Nepals insatser för att skydda medborgarna från droger och för att erbjuda dem behandling och rehabilitering genom Narconon-programmet, vilket ger narkotikamissbrukare en chans att åter bli medlemmar av ett civiliserat samhälle.” – Generalinspektören vid polisen, Katmandu