ENADE FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
MULTIMEDIAELEMENT

Prisbelönta material från Ungdomar för mänskliga rättigheter och Enade för människliga rättigheter, produceras på 17 språk, och når mer än 100 miljoner personer varje år. Genom stöd från Scientology Kyrkorna, tillhandahålls dessa som effektiva verktyg för att åtgärda bristande medvetenhet om de grundläggande rättigheterna som formulerats i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.


Både Enade för mänskliga rättigheter och Ungdomar för mänskliga rättigheter har webbplatser med interaktiva utbildningssystem och en full uppsättning av audiovisuella resurser som finns tillgängliga för visning, nedladdning och beställning på 17 språk.

BESÖK SAJT 

”30 rättigheter, 30 annonser” Enade för mänskliga rättigheter ger PSA-meddelanden för användning i klassrum med motsvarande lektioner, för TV-sändningar och för att visas på flygplatser, tågstationer, idrottsevenemang och andra platser.

TITTA PÅ INFOANNONSERNA 

Filmen Berättelsen om mänskliga rättigheter definierar mänskliga rättigheter genom att berätta om deras dramatiska bakgrund och utveckling genom århundradena.

BESTÄLL DVD 

Häftet Berättelsen om mänskliga rättigheter ger en översikt av ämnet för användning under lektionerna och för allmän referens.

BESTÄLL ETT HÄFTE 

Utbildarguiden Att väcka mänskliga rättigheter till liv är själva kärnan i utbildningspaketet (ovan), som innehåller lektionsplaner, dokument om mänskliga rättigheter, klagomålsförfaranden, lista över organ för mänskliga rättigheter, 30 PSA-er, filmen Berättelsen om mänskliga rättigheter och häftet Berättelsen om mänskliga rättigheter.

BESTÄLL 

Programmet för Ungdom för mänskliga rättigheter omfattar affischer som föreställer varje artikel i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER 

Programmet Ungdom för mänskliga rättigheter är skräddarsytt för yngre elever, med omfattande material där både innehåll och språk lämpar sig för den åldersgruppen.

BESÖK SAJT 

40-
TUSEN
utbildnings-
PAKET
TILLHANDAHÖLLS TILL
UTBILDARE
OCH FÖRKÄMPAR