UTBILDNINGSINITIATIV
ATT UNDERVISA OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MED RESULTAT

Som en bekräftelse att främjandet av de mänskliga rättigheterna är av grundläggande betydelse, uttryckte staden Johannesburg sitt långsiktiga samarbete med Ungdomar för mänskliga rättigheter genom att ingå ett officiellt partnerskap. Tillsammans genomför de workshops och uppsökande kampanjer och utbildar stadens tjänstemän i mänskliga rättigheter. Staden, liksom andra officiella organ i Sydafrika, har bekräftat att partnerskapet har resulterat i stor positiv inverkan på samhällen.


”Utbildningen av ungdomar är det som kommer att förbättra den här världen. Det är därför jag valde att kämpa för ert program. I Östtimor samarbetar Ungdomar för mänskliga rättigheter med FN:s fredsbevarande styrka. Inte nog med att det gav viktig hjälp till FN att assistera dem i att slutföra sina humanitära uppdrag, utan i samband med detta har det också nått 20 % av hela befolkningen. Det är helt enkelt enastående.” – President för australiska centret för undervisning i mänskliga rättigheter

”Jag applåderar internationella Ungdomar för mänskliga rättigheters syfte: ’att undervisa ungdomar världen över i mänskliga rättigheter, och därmed hjälpa dem att bli värdefulla förespråkare för främjande av tolerans och fred.’ Jag rekommenderar varmt internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter till institutioner och organisationer som ägnar sig åt ungdom och undervisning.” – Grundare och ordförande, Förenta nationernas vänner

”Era stora ansträngningar till gagn för dagens och morgondagens generationer är ett föredöme för hela världen.”

”Det är uppmuntrande att hitta medlemmar av Scientology Kyrkan bland familjer, ungdomsgrupper och andra lokala organisationer som ger effektiv utbildning i mänskliga rättigheter.” – Kongressledamot, USA

”Tack vare era anmärkningsvärda undervisningverktyg och genom era spännande elevprojekt är Ungdomar för mänskliga rättigheter och dess Liberia-avdelning, viktiga röster i Liberias process att lära sig om mänskliga rättigheter.” – Vicepresident, Republiken Liberia

1000
ORGANISATIONER
OCH MYNDIGHETER
VÄRLDEN ÖVER
arbetar med
UNGDOMAR FÖR
MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER

”Främjandet av mänskliga rättigheter och tolerans är av grundläggande vikt och det är verkligen mycket uppmuntrande att er institution spelar en betydelsefull roll i detta avseende. Informationen är användbar i vårt program som heter The Moral Regeneration Programme.” – Premiärminister, Nordvästprovinsen, Sydafrika

”Därför tackar jag Scientology Kyrkan för att de har skapat ett universellt undervisningsprogram för mänskliga rättigheter. Era stora ansträngningar till gagn för dagens och morgondagens generationer är ett föredöme för hela världen.” – Professor i internationella relationer och energihushållning, Frankrike

”Jag skriver för att visa mitt stöd i inrättandet av Ungdomar för mänskliga rättigheter-dagen i staden Los Angeles. Jag applåderar de insatser som er organisation gör för att engagera Los Angeles ungdomar i en dialog om den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Tack för det arbete ni gör för att främja fred, tolerans och samarbetsanda över hela världen i dessa tider av stridigheter och konflikter.” – Rådsmedlem i 4:e distriktet, Los Angeles

”Vi i OAS vill gratulera er och er organisation för det utmärkta materialet och vi ser fram emot fortsatt samarbete.” – Generalsekretariatet vid Organization of American States, Barbados

Varje år samsponsrar Scientology Kyrkans avdelning för mänskliga rättigheter och Ungdomar för mänskliga rättigheter en internationell konferens om mänskliga rättigheter. Delegater från hela världen, som representerar ett tiotal nationer, samlas för att åter dedicera sig till att öka medvetenheten och mobilisera stöd för denna mest grundläggande sakfråga.

Vid konferensen år 2009 i Genève i Schweiz – sätet för FN:s institutioner angående mänskliga rättigheter – skapade ungdomsdelegaterna en ”Internationell demonstrationsmarsch för mänskliga rättigheter”, som resulterade i demonstrationståg i Danmark, Frankrike, Tyskland, Holland, Ryssland, Kanada, USA, och i flera andra nationer. Undertecknande av petitioner som har uppmuntrat regeringar att anta och genomföra den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna har ökat tillsammans med marscherna, de senaste händelserna drog tusentals deltagare i mer än 80 länder.

”... En ungefärlig 96-procentig minskning av antalet klagomål och anklagelser om brott mot de mänskliga rättigheterna från den nationella armén.”

”Den colombianska nationella arméns skola för mänskliga rättigheter har antagit den internationella kampanjen av Ungdomar för mänskliga rättigheter. Sedan 2009, när vi började den här kampanjen, har respekt och förståelse för mänskliga rättigheter ökat hos våra soldater, officerare och underofficerare. Faktum är att sedan vi började använda dessa kampanjmaterial för att komplettera vår utbildningsverksamhet, har vi sett en ungefärlig 96-procentig minskning av antalet klagomål och anklagelser om brott mot de mänskliga rättigheterna från den nationella armén.” – Direktör för den colombianska nationella arméns skola för de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt

”Jag applåderar Scientology Kyrkan för deras program Ungdomar för mänskliga rättigheter som utgör en oöverträffad användning av konsten att stödja de mänskliga rättigheternas utbildning runt om i världen.” – Representant, Universitetet för fred, UNESCO

UNGDOMSLEDARE TRÄDER FRAM I

ÖSTTIMOR

Under det dussin år som gått sedan Östtimor blev den första nya suveräna staten i det 20-århundradet, har området varit en krutdurk för både framsteg och konflikter. Ett samarbete mellan FN:s fredsbevarande styrkor och Ungdomar för mänskliga rättigheter har tillhandahållit ett viktigt steg mot stabiliteten i denna bräckliga demokrati.

Distribution av mänskliga rättigheters utbildningsmaterial på regionens två officiella språk, portugisiska och tetum, nådde 20 % av befolkningen. Studerande dyker nu upp som sändebud för mänskliga rättigheter och fredsbevarare beredda att ta ledande roller i landets utveckling.

”Det goda arbete som Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter gör är beundransvärt och värt att stödja. Jag skulle bli hedrad om jag fick föreslå att man införde dem som en officiell del av undervisningsprogrammet om mänskliga rättigheter i mitt land.” – President i Östtimor

RÄTTIGHETER FÖR ALLA I

DANMARK

I denna tid av ökande etnisk och religiös mångfald, är Ungdomar för mänskliga rättigheter ledande inom utbildning i mänskliga rättigheter i Danmark, sponsring av gräsrotsaktiviteter från distribution av häften till skolor, föreläsningar och offentliga möten.

För sitt arbete under loppet av det senaste årtiondet, har Ungdomar för mänskliga rättigheter förtjänat det danska skattekontorets allmännyttiga status; ett bidrag från staden Köpenhamn för gruppens promenad för mänskliga rättigheter på årsdagen av den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna; och bidrag till utbildningsmaterial från danska kulturministeriet.

”Kulturdepartementet har gett Ungdomar för mänskliga rättigheter ett bidrag ... med stöd av godkännande från riksdagens finansutskott på kulturministeriets rekommendation om fördelningen av [medel] för betydande humanitära och välgörande ändamål.” – Ministeriet för kultur och resurser, Danmark