VARFÖR HAR SCIENTOLOGY SÅ OFTA VARIT I DOMSTOL?

Scientology Kyrkan har gått till domstol i många länder för att slå vakt om rätten till religionsfrihet. I Australien t ex, ledde rättsliga åtgärder från kyrkans sida till en historisk seger för religionsfrihet rent allmänt.

I USA använde Scientology Kyrkan Freedom of Information Act för att få ut handlingar av avgörande betydelse för det allmänna intresset och för att ställa myndigheter till svars. I vissa fall har Scientology Kyrkan använt domstolarna för att skydda sitt copyrightbelagda material eller för att slå vakt om kyrkans eller dess medlemmars rättigheter. Men i varje fall är slutresultatet större religiös frihet för alla.