FINNS DET NÅGRA LAGAR SOM FÖRBJUDER UTÖVNING AV SCIENTOLOGY?
HAR DEN NÅGONSIN FÖRBJUDITS?

Naturligtvis inte.

Faktum är att Scientology Kyrkan har mottagit otaliga officiella erkännanden, heders­omnämnanden och utmärkelser från olika regeringar för sina insatser i samhället inom områdena utbildning, rehabilitering av drog- och alkoholmissbrukare, brottsbekämpning, mänskliga rättigheter, förbättrade moraliska värden och en mängd andra områden.