VAD ÄR CHURCH OF SPIRITUAL TECHNOLOGY?

Church of Spiritual Technology (CST) är ett ideellt religiöst bolag instiftat i Kalifornien år 1982 med uppgift att bevara och arkivera Scientologys skrifter och därmed säkerställa dess tillgänglighet för alla framtida generationer. Det är en kyrka inom religionen Scientology.

CST äger också upphovsrätten till L. Ron Hubbards arbeten och licenserar deras användning. L. Ron Hubbard såg först till att sörja för sin familj med blygsamma testamentariska gåvor och donerade sedan huvuddelen av sina egendomar till religionen Scientology – inte till några privatpersoner. Än idag kommer royalties från försäljningen av L. Ron Hubbards böcker och föreläsningar till nytta för Scientology Kyrkan och religionen Scientology.

CST är en autonom Scientology Kyrka som verkar utanför den internationella Scientology Kyrkans ecklesiastiska hierarki. CSTs specifika uppgift, unik bland Scientology Kyrkor, är att skapa och upprätthålla ett arkiv med Scientologys skrifter för kommande generationer. Det är viktigt för religionen Scientology att dess skrifter bevaras för all framtid så kommande generationer har exakta och ofelbara ord i skrifterna i deras helhet.

För att främja detta syfte ansvarar CST för det långsiktiga bevarandet av L. Ron Hubbards skrifter och föreläsningar. Även om varenda religion har arkiv, några ganska omfattande och går så långt tillbaka som tvåtusen år, finns det inget som närmar sig nivån på den teknologi som används vid bevarandet av L. Ron Hubbards arbeten. Church of Spiritual Technology har bevarat skrifter och föreläsningar om Dianetics och Scientology på mer än 135 ton av arkiverade böcker, rostfria stålplattor och förnicklade grammofonskivor. Detta material förvaras i sin tur i 2 300 titankapslar som inrymts i katastrofsäkra valv för att säkra det tidlösa bevarandet och överlevnaden av Scientologys skrifter.