VAD GÖR SCIENTOLOGY FÖR ATT VÄRNA OM MILJÖN?

I enlighet med en levnadsregel i den moralkodex de följer, är Scientology Kyrkor och deras församlingsbor mycket aktiva i lokala miljöprojektkampanjer. Det viktigaste i deras verksamhet är: återvinningsprojekt, städning av offentliga parker, klottersanering, projekt med väggmålning, försköning av innerstädernas gator, informationskampanjer i form av ”Jordens dag” och gemensamma saneringskampanjer. Scientologer i städer över hela Europa avlägsnar dessutom injektionssprutor som kastats av drogmissbrukare i parker. Omsorg om miljön omfattar även användning av miljövänligt material när vi renoverar nya Scientology Kyrkor.