VARFÖR BEKÄMPAR VISSA MÄNNISKOR SCIENTOLOGY?

Det finns vissa egenskaper och attityder som får en viss del av befolkningen att opponera sig våldsamt mot varje form av förbättringsverksamhet och mot varje grupp som syftar till förbättring. Den här lilla procentandelen i ett samhälle (grovt räknat 2 %) kan inte tolerera att Scientology är framgångsrik när det gäller att förbättra tillstånd runtom i världen. Samma 2 % opponerar sig mot varje form av effektiv självförbättringsverksamhet. Anledningen till att de så våldsamt motsätter sig Scientology är att den gör så mycket för att hjälpa samhället. De som är upprörda över att folk håller på att förbättras är få till antalet jämfört med de miljoner som har anammat Scientology och prisar dess ansträngningar att bygga en bättre värld.