VAD ÄR KLASS V-KYRKOR OCH CENTRALA ORGANISATIONER?

Klass V-kyrkor betjänar nybörjare och ger religiösa mellanliggande tjänster och har befogenhet att utbilda och prästviga pastorer. Dessa kyrkor kallas så därför att den högsta nivån av utbildning som de tillhandahåller är betecknad klass V (fem) på skalan över Scientologys religiösa tjänster. Klass V-organisationer tillhandahåller auditering till Clear. Dessa kyrkor kallas även Centrala organisationer och är fullt ansvariga för all Scientologi-verksamhet i sina respektive områden och är mycket större än fältgrupper och missioner. De är centrer för scientologerna i sina respektive områden. De är platser där scientologer från alla samhällsskikt kan samlas för att dela med sig av gemensamma erfarenheter. Scientologer beger sig till sina kyrkor för att ta del i auditering och utbildning samt söndagsbetraktelser, bröllop, begravningar och namngivningsceremonier, regelbundna gradueringar(bekräftelse av dem som fullbordat en service) på fredagskvällarna och för att fira Scientologys högtider.