HUR MÅNGA MÄNNISKOR

ARBETAR I EN SCIENTOLOGY KYRKA?

Antalet anställda varierar från kyrka till kyrka. Små kyrkor kan ha ett par dussin och stora kan uppgå till hundratals.