VAR FINNS DET SCIENTOLOGY KYRKOR?

 

Scientology Kyrkor finns över hela världen och i nästan varje större stad, inklusive: Los Angeles, Pasadena, San Francisco, Seattle, New York, Washington, DC, London, Berlin, Bryssel, Madrid, Mexiko och Johannesburg.