VAD ÄR SCIENTOLOGI-MISSIONER?

Scientology-missioner riktar sig ut i samhället för att få nya människor i kontakt med Scientology och uppmuntra dem till andliga framsteg mot religionens högre nivåer. Missioner levererar grundläggande religiösa tjänster i Scientology, däribland de lägre auditeringsnivåerna och inledande utbildning. 

Missioner inrättas ofta i delar av världen som är nya för Scientology, och engagerar sig där i missions- och spridningsverksamhet i stor skala. Scientologi-missioner finns över hela USA och från Ryssland till Indien, Kanada till Chile och Ghana till Malaysia.