VAD ÄR SCIENTOLOGY MISSIONS INTERNATIONAL (SMI)?

Scientology Missions International (SMI) är moderkyrkan för alla missioner. SMIs internationella kontor i Los Angeles, Kalifornien, tillhandahåller vägledning, hjälp och anvisningar till befintliga och nya missioner genom ett globalt nätverk av kontinentala kontor.