VAD ÄR SAINT HILL OCH AVANCERADE ORGANISATIONER?

Saint Hill-kyrkor är nästa nivå över klass V-kyrkor.

Den ursprungliga Saint Hill-kyrkan ligger i East Grinstead, Sussex, England, där L.  Ron Hubbard var bosatt från 1959 till 1966. På Saint Hill gjorde L. Ron Hubbard några av sina viktigaste upptäckter om sinnet och anden och offentliggjorde regelbundet dessa upptäckter i dagliga föreläsningar till avancerade studerande i Scientology från hela världen. Idag är denna samling Scientologi-skrifter, som kallas Saint Hill Special Briefing Course den mest omfattande auditörsutbildningen i Scientology och omfattar nästan 450 inspelade föreläsningar och annat skriftligt material. Dessa kyrkor administrerar även några av de mest avancerade nivåerna av auditering.

Den avancerade organisationen och Saint Hill i England
Den avancerade organisationen och Saint Hill i England

Förutom Saint Hill-kyrkan i East Grinstead, finns dessa kyrkor i Köpenhamn, Los Angeles och Sydney.

Scientologys Avancerade organisationer administrerar mycket avancerade auditerings- och utbildningsnivåer, och tillhandahåller utbildningstjänster upp till klass VIII och auditering upp till Nya OT V. Det finns Avancerade organisationer även i East Grinstead, Köpenhamn, Los Angeles och Sydney. I East Grinstead, Köpenhamn och Sydney kombineras Saint Hill-organisationer och Avancerade organisationer i en och samma kyrkobyggnad.

Vid en Avancerad organisation rehabiliterar personen förlorade förmågor och vinner nya insikter om naturen hos sin egen själ, relationen till andra människor, det fysiska universum och åttondedynamiken. Det är således inte förvånande att finna att en atmosfär av andliga upptäckter genomsyrar dessa kyrkor. De som kommer till en Avancerad organisation har studerat ihärdigt för att nå fram till denna punkt på Bron, och att ta sig upp genom OT-nivåerna är ett viktigt steg. Det är på dessa nivåer individer når total visshet om sin egen andlighet och blir förtrogna med sin förmåga att spela och vinna det spel som livet utgör – inte bara för stunden utan långt in i framtiden.