VAD ÄR SCIENTOLOGYS FÄLTPASTORER OCH RELIGIÖSA GRUPPER?

På den första nivån i Scientologys kyrkliga hierarki finns de enskilda Scientologi-pastorerna som inte tjänar i personalen vid en kyrka eller mission. Dessa fältauditörer organiserar grupper för att ge religiösa introduktionstjänster till sina familjer, vänner och samhällsmedlemmar. De erbjuder religiösa tjänster och sörjer för de andliga behoven hos enskilda personer. De är också engagerade i de oräkneliga aktiviteter man traditionellt förknippar med ett pastorsämbete, som till exempel äktenskapsvägledning och att hjälpa andra övervinna drogmissbruk och andra problem.

Fältpastorer eller fältauditörer bildar auditörsföreningar eller Dianetik-vägledningsgrupper som ett sätt att utöka sin verksamhet till att omfatta organiserade föreläsningar, seminarier och andra aktiviteter för spridning.