VAD ÄR INTERNATIONAL HUBBARD

ECCLESIASTICAL LEAGUE OF PASTORS (I HELP)? 

International Hubbard Ecclesiastical League of Pastors (I HELP) skapades för att bistå auditörer som levererar religiösa tjänster i fältet, alltså utanför de organiserade kyrkorna.

Det internationella huvudkontoret för I HELP ligger i Los Angeles, Kalifornien. Det tillhandahåller planering, samråd och riktlinjer genom omfattande kampanjer, i syfte att göra fältauditering och medlemskap av I HELP ännu mer populärt. Det håller medlemmarna informerade genom nyhetsbrev och informationstrycksaker som distribueras till kontinentala I HELP-kyrkor. I HELP International överlägger också med dessa kyrkor så att de kan ge bättre service till I HELP-medlemmar i området.