VAD ÄR FLAG?

Flag (Flag Service Organization) är ett religiöst center som ligger i Clearwater, Florida. Den fungerar som ett andligt högkvarter för scientologer från hela världen. Detta är den största Scientology Kyrkan i världen. Flag representerar navet i den världsomspännande Scientologi-gemenskapen och är en dynamisk, flerspråkig organisation. Flag levererar inte bara de mest avancerade utbildningsnivåerna som finns, utan alla avancerade auditeringsnivåer upp till Nya OT VII.

Flag Service Organization i Clearwater i Florida
Flag Service Organization i Clearwater i Florida

Namnet ”Flag” härstammar från det faktum att från slutet av sextiotalet till mitten av sjuttiotalet fanns Scientologys högsta kyrkliga organisationer till sjöss på en flotta av fartyg. Det 100 meter långa fartyget Apollo tjänade som L. Ron Hubbards hem. Följaktligen var det vid den tidpunkten den mest överordnade Scientology Kyrkan. Apollo sågs därför som flottans ”flaggskepp” och kallades helt enkelt för ”Flag”.

På den tiden kunde vissa avancerade auditerings- och utbildningstjänster endast göras ombord på Flag. Efterhand som fler och fler scientologer ville deltaga i dessa tjänster blev det till sist brist på utrymme och man flyttade i land. 1975 etablerades Flag Service Organization i Clearwater, Florida, där man anskaffade och flyttade in i Fort Harrison, ett historiskt tolvvåningshus och ett av stadens landmärken. Sedan dess har Flag fortsatt att växa. I dag består Flag dessutom av Sandcastle som tillhandahåller avancerad auditering och Coachman-byggnaden som är ett utbildningscentrum för tusentals scientologer.

Med tanke på Flags växande internationella församling, har kontinuerlig utbyggnad skett de senaste åren för att tillhandahålla ännu mer utrymme för församlingsmedlemmarna. Den 1 januari 2008 öppnades den totalrenoverade och 16 250 kvadratmeter stora Oak Cove-byggnaden, som tillhandahåller både inkvartering för besökande scientologer och utrymme för leverans av Flags religiösa tjänster.

Den 14 mars 2009 klipptes bandet på det 24 800 kvadratmeter stora Fort Harrison, sedan det hade genomgått totalrenovering under elva månader, vilket tog drygt en miljon arbetstimmar. Utöver att tillhandahålla boende och restauranger för scientologer medan de får religiösa tjänster, är den historiska fastigheten även öppen för allmänheten för välgörenhetsevenemang, rundvisningar och öppna hus.

Omedelbart efter återinvigningen av Fort Harrison började sista byggfasen för den 35 000 kvadratmeter stora Flag byggnaden. När den är klar kommer den att ha 22 separata kurslokaler som kan betjäna 1 800 församlingsbor, medan kyrkans 300 vägledningsrum dagligen kommer att kunna betjäna ytterligare 1 200.

Sedan starten har Flag utökats till mer än 40 byggnader på sammanlagt mer än 185 000 kvadratmeter, och betjänar i genomsnitt 2 700 scientologer i veckan på alla större språk.

Flag är också centrum för Scientology i sitt eget samhälle, Clearwater, och sponsrar många olika projekt för att hjälpa människor i nöd. Besökande konstnärer och artister som är scientologer håller regelbundet offentliga utställningar och konserter som lokalbefolkningen alltid är inbjuden till.

Flag är religionen Scientologys andliga huvudsäte. Även om tyngdpunkten ligger på att tillhandahålla Scientologys mest avancerade andliga nivåer, omfattar de tjänster Flag tillhandahåller hela Bron. Varenda scientolog i världen strävar efter att få komma till Flag. Och förr eller senare gör alla det.