VILKA RELIGIÖSA HÖGTIDER FIRAR SCIENTOLOGER?

Scientologer firar flera stora högtider varje år. Dessa inkluderar L. Ron Hubbards födelsedag (13 mars); datumet för den ursprungliga publiceringen av Dianetik (9 maj); årsdagen för Freewinds jungfruresa och vad detta fartyg står för i utvecklingen av avancerade andliga nivåer och upplysningsnivåer inom Scientology (6 juni); Auditörens dag, för att hedra alla auditörer (andra söndagen i september); årsdagen för grundandet av Internationella scientologförbundet, som enar, för fram och skyddar religionen Scientology och scientologer världen över (7 oktober) och nyårsafton (31 december).

För att fira var och en av dessa begivenheter arrangerar kyrkan stora internationella evenemang där tusentals församlingsmedlemmar deltar, varefter dessa högtidligheter visas för hundratusentals fler i kyrkor, missioner och grupper världen över. Dessa högtidligheter är den huvudsakliga kanal kyrkans ledarskapsskikt använder för att informera den världsomspännande församlingen om hur religionen Scientology gör framsteg i samhället och om planerna för framtiden.

Scientologer kan dessutom iaktta sina egna viktiga högtidsdagar som gäller för deras eget område, som när kyrkan grundanden i landet eller staden i fråga.

Scientologer firar också traditionella nationella helgdagar och respekterar alla andra religioners religiösa helgdagar.