OM JAG TAR ANTIBIOTIKA, KAN DET HINDRA MIG FRÅN ATT DELTA I AUDITERING?

Nej. Antibiotika verkar på ett annat sätt än droger. En preclear som tar antibiotika efter läkarordination, ska se till kyrkans auditeringansvarige för får veta det. Det kommer dock inte att hindra honom från att få auditering. Många hävdar att antibiotika verkar snabbare och effektivare om de samtidigt erhåller auditering.