VAD BETYDER TERMERNA PRECLEAR OCH AUDITÖR?

En preclear är den som får Scientologi- eller Dianetik-auditering på sin väg mot att uppnå tillståndet Clear. Genom auditering upptäcker han eller hon mer om sig själv och livet.

En auditör är en person utbildad och kvalificerad att förbättra individer genom Scientologi-vägledning. Auditör definieras som ”en som lyssnar”, från latinets audire, vilket betyder ”höra eller lyssna”. En auditör tillämpar teknologierna Dianetics och Scientology på ett standardmässigt sätt på preclears, för att hjälpa dem att hitta områden av andliga kval, ta reda på saker om sig själva och förbättra sina villkor.