VAD ÄR RENINGSPROGRAMMET?

Reningsprogrammet

Reningsprogrammet är ett avgiftningsprogram som gör det möjligt för en individ att göra sig av med de skadliga verkningarna av droger, gifter och andra kemikalier som har fastnat i kroppen och skapar ett biokemiskt hinder för andligt välbefinnande.

Vi lever i ett kemiskt inriktat samhälle. Praktiskt taget alla utsätts regelbundet för ett intag av konserveringsmedel i födoämnen, bekämpningsmedel, atmosfäriska gifter och liknande. Lägg till detta alla medicinska och illegala droger som allmänt konsumeras, så blir problemets allvar uppenbart.

Dessa medel kan försätta människor i ett tillstånd som inte bara förhindrar och förstör kroppslig hälsa, utan som kan förhindra all stabil förbättring av mentalt och andligt välbefinnande.

På 1970-talet när L. Ron Hubbard arbetade med fall som tidigare hade använt droger, visade hans forskning att LSD stannar i kroppen i flera år efter intaget i och med att de fastnar i kroppens fettvävnader. Flera månader, eller till och med år, senare kan en person på nytt uppleva en ”tripp” när LSD-rester lossnar från fettvävnaden.

Senare forskning visade att en lång rad andra gatudroger, kemiska gifter samt andra giftiga ämnen och mediciner på liknande sätt kan fastna i kroppen och få en person att på nytt uppleva deras verkningar.

Som ett svar på detta utvecklade L. Ron Hubbard Reningsprogrammet för att bemöta ett växande hot mot andliga framsteg och välbefinnande – ett hot som kom från det allt vanligare bruket av droger och biokemiska ämnen i vår moderna kultur.

Reningsprogrammet är ett noga kontrollerat program med motion, bastu och näring. Det genomförs efter ett korrekt ordnat schema som innehåller tillräckligt med vila. Denna kombination resulterar i att läkemedelsrester och andra gifter avlägsnas från kroppens fettvävnader.

Reningsprogrammet och dess bakomliggande upptäckter har möjliggjort för hundratusentals att frigöra sig från de skadliga verkningarna från droger och gifter och som ett resultat av det uppnå andliga vinster.